Nhiếp ảnh

Hằng năm, mỗi khi Tết đến Xuân về, bên cạnh việc nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc; cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên các nhà giàn DK1