BBT TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)

 

       1. Bùi Xuân Thanh (Hải Thanh) - Chủ tịch Hội: Phụ trách chung

       2. Nguyễn Thị Thanh Vĩnh - Phó Chủ tịch Hội: Chịu trách nhiệm nội dung

       3. Lương Cầm Hóa:  Biên tập viên

       4. Vũ Thị Hương Xuân:  Biên tập viên

       - Điện thoại: 0211. 3 712 131

       - Email: vhntvinhphuc@gmail.com

       - Website: http://hoivhntvinhphuc.org.vn

 

  • Xem nội dung dữ liệu nền

Thư viện Video

Khát vọng phát triển: Vĩnh Phúc - khát vọng phồn vinh
Vĩnh Phúc khát vọng phồn vinh
Nét xưa Vĩnh Phúc
Văn Học Nghệ Thuật - Nơi Lưu Giữ Những Đời Văn
Báo cáo Tổng kết Hội Văn Học Nghệ Thuật Vĩnh Phúc 2018- đầu 2019
Triển lãm Mỹ thuật Trẻ Vĩnh Phúc tại Hội Văn Học Nghệ Thuật Vĩnh Phúc