Hội đồng nghệ thuật (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)

 

1.  Bùi Xuân Thanh (Hải Thanh) - Chủ tịch Hội: Chủ tịch Hội đồng

2.   Nguyễn Thị Thanh Vĩnh - Phó Chủ tịch Hội: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng

3. Nguyễn Đăng Khoa - Ủy viên BCH, Chi hội trưởng Chi hội Âm nhạc - Sân khấu: Thành viên

4. Lâm Đào Tiên - Ủy viên BCH, Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật

5. Ngô Dũng - Hội viên Chi hội Mỹ thuật: Thành viên

6. Vũ Đức Hải - Hội viên Chi hội Nhiếp ảnh: Thành viên

7. Chu Quang Phúc (Chu Phúc) - Hội viên Chi hội Nhiếp ảnh: Thành viên

 

 

 

  • Xem nội dung dữ liệu nền

Thư viện Video

Khát vọng phát triển: Vĩnh Phúc - khát vọng phồn vinh
Vĩnh Phúc khát vọng phồn vinh
Nét xưa Vĩnh Phúc
Văn Học Nghệ Thuật - Nơi Lưu Giữ Những Đời Văn
Báo cáo Tổng kết Hội Văn Học Nghệ Thuật Vĩnh Phúc 2018- đầu 2019
Triển lãm Mỹ thuật Trẻ Vĩnh Phúc tại Hội Văn Học Nghệ Thuật Vĩnh Phúc