BAN KIỂM TRA (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)

 

  1. Nguyễn Tạ Vĩnh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ: Trưởng Ban
  2. Nguyễn Anh Ngọc - Hội viên Chi hội Lý luận Phê bình - Văn nghệ dân gian: Thành viên
  3. Nguyễn Văn Vượng - Hội viên Chi hội Nhiếp ảnh: Thành viên

 

 

 

  • Xem nội dung dữ liệu nền

Thư viện Video

Khát vọng phát triển: Vĩnh Phúc - khát vọng phồn vinh
Vĩnh Phúc khát vọng phồn vinh
Nét xưa Vĩnh Phúc
Văn Học Nghệ Thuật - Nơi Lưu Giữ Những Đời Văn
Báo cáo Tổng kết Hội Văn Học Nghệ Thuật Vĩnh Phúc 2018- đầu 2019
Triển lãm Mỹ thuật Trẻ Vĩnh Phúc tại Hội Văn Học Nghệ Thuật Vĩnh Phúc