BAN CÔNG TÁC HỘI VIÊN (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)

 

  1. Đinh Việt Hùng - Ủy viên BCH: Trưởng Ban
  2. Ngô Dũng: Thành viên
  3. Phan Thị Minh Hòa: Thành viên
  4. Nguyễn Trung Thứ: Thành viên
  5. Phạm Thúy Quỳnh: Thành viên

 

  • Xem nội dung dữ liệu nền

Thư viện Video

Khát vọng phát triển: Vĩnh Phúc - khát vọng phồn vinh
Vĩnh Phúc khát vọng phồn vinh
Nét xưa Vĩnh Phúc
Văn Học Nghệ Thuật - Nơi Lưu Giữ Những Đời Văn
Báo cáo Tổng kết Hội Văn Học Nghệ Thuật Vĩnh Phúc 2018- đầu 2019
Triển lãm Mỹ thuật Trẻ Vĩnh Phúc tại Hội Văn Học Nghệ Thuật Vĩnh Phúc