BAN VĂN NGHỆ TRẺ VÀ VHNT CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)

 

  1. Lâm Đào Tiên - Ủy viên BCH: Trưởng Ban
  2. Nguyễn Văn Quy - Chi hội phó Chi hội Âm nhạc - Sân khấu: Thành viên
  3. Bùi Việt Đức - Chi hội phó Chi hội Nhiếp ảnh: Thành viên
  4. Nguyễn Thị Minh Ánh - Hội viên Chi hội Văn xuôi: Thành viên
  5. Nguyễn Anh Ngọc: Hội viên Chi hội  Lý luận Phê bình - Văn nghệ dân gian: Thành viên

 

  • Xem nội dung dữ liệu nền

Thư viện Video

Khát vọng phát triển: Vĩnh Phúc - khát vọng phồn vinh
Vĩnh Phúc khát vọng phồn vinh
Nét xưa Vĩnh Phúc
Văn Học Nghệ Thuật - Nơi Lưu Giữ Những Đời Văn
Báo cáo Tổng kết Hội Văn Học Nghệ Thuật Vĩnh Phúc 2018- đầu 2019
Triển lãm Mỹ thuật Trẻ Vĩnh Phúc tại Hội Văn Học Nghệ Thuật Vĩnh Phúc