Hội đồng văn học (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)

 

     1.  Bùi Xuân Thanh (Hải Thanh) - Chủ tịch Hội: Chủ tịch Hội đồng

     2.   Nguyễn Thị Thanh Vĩnh - Phó Chủ tịch Hội: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng

     3. Nguyễn Ngọc Tung - Ủy viên BCH, Chi hội trưởng Chi hội Thơ: Thành viên

     4. Đỗ Thị Cúc - Ủy viên BCH, Chi hội trưởng Chi hội Lý luận Phê bình - Văn nghệ dân gian: Thành viên

     5. Xuân Mai - Hội viên Chi hội văn xuôi: Thành viên

     6. Trần Khoái - Hội viên Chi hội Thơ: Thành viên

     7. Nguyễn Nhuận Hồng Phương - Hội viên Chi hội Văn xuôi

 

  • Xem nội dung dữ liệu nền

Thư viện Video

Khát vọng phát triển: Vĩnh Phúc - khát vọng phồn vinh
Vĩnh Phúc khát vọng phồn vinh
Nét xưa Vĩnh Phúc
Văn Học Nghệ Thuật - Nơi Lưu Giữ Những Đời Văn
Báo cáo Tổng kết Hội Văn Học Nghệ Thuật Vĩnh Phúc 2018- đầu 2019
Triển lãm Mỹ thuật Trẻ Vĩnh Phúc tại Hội Văn Học Nghệ Thuật Vĩnh Phúc