Đại hội Hội VHNT Vĩnh Phúc khóa IX (nhiệm kỳ 2019 - 2024) thành công tốt đẹp
Ngày đăng: 31/10/2019; 2808
      Trong 2 ngày 29, 30/10; Hội VHNT tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo một số Hội chuyên ngành Trung ương; lãnh đạo các Hội tỉnh bạn; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố của tỉnh; đông đảo các nhà văn, nhà thơ quê hương Vĩnh Phúc và gần 200 cán bộ, hội viên Hội VHNT Vĩnh Phúc.
     Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019 nêu rõ: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc luôn quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các chủ trương, đường lối về văn hóa, văn nghệ; bám sát chức năng, nhiệm vụ của hội, triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, chương trình công tác; tích cực tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên; tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm, đi thực tế sáng tác, giúp hội viên có điều kiện thâm nhập thực tế đời sống các vùng miền trong và ngoài tỉnh, sáng tạo những tác phẩm mới có giá trị phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Trong nhiệm kỳ, Hội đã kết nạp thêm 20 hội viên (tính đến hết năm 2018), nâng tổng số hội viên lên 187 người. Bình quân mỗi năm có từ 4 đến 5 hội viên của Hội được kết nạp vào các Hội chuyên ngành Trung ương, đưa số hội viên các chuyên ngành Trung ương lên 58 người. Qua 5 năm thực hiện, việc xét duyệt hỗ trợ sáng tạo được thực hiện đã bám sát nội dung, công khai, đúng quy chế, tập trung vào các hoạt động: in ấn, thu thanh, ghi hình, phổ biến, quảng bá tác phẩm, tổ chức đi thực tế sáng tác, hỗ trợ hội viên đi dự các trại sáng tác của Trung ương, dự triển lãm khu vực, toàn quốc; tổ chức hội thảo, tọa đàm, triển lãm… phục vụ công tác nghiên cứu, trao đổi và đặt hàng sáng tạo tác phẩm. Hội đã hỗ trợ Hội viên xuất bản gần 100 tập sách văn, thơ; 01 tập tiểu thuyết, 12 tập truyện, ký; 11 tập và 01 tuyển tập sưu tầm, biên soạn, dịch thuật, lý luận phê bình; nhiều đĩa nhạc; hàng chục vở kịch được dàn dựng; hàng trăm bài hát, tranh, ảnh nghệ thuật có giá trị được trưng bày và phát hành. Nhiều tác phẩm đoạt giải cao tại các cuộc thi, liên hoan, triển lãm khu vực, trong nước và quốc tế. Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc đã tăng kỳ xuất bản lên một tháng một số, nhuận bút được cải thiện đáng kể. Trong 5 năm, Tạp chí đã xuất bản trên 20.000 cuốn phát hành, trao đổi trong và ngoài tỉnh. Website của Hội sau thời gian nâng cấp, hoàn thiện đã chính thức đi vào hoạt động từ năm 2016, thông tin kịp thời các hoạt động văn học nghệ thuật của tỉnh; chọn lọc, giới thiệu những sáng tác mới của hội viên, phục vụ các nhiệm vụ tuyên truyền, đồng thời bước đầu hình thành kho dữ liệu về tác giả, tác phẩm của văn nghệ sĩ Vĩnh Phúc phục vụ công tác tìm hiểu, nghiên cứu về văn học nghệ thuật của tỉnh tới bạn đọc trong cả nước.
    Với những kết quả đã đạt được, tập thể Hội VHNT Vĩnh Phúc đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; được UBND tỉnh và UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc; được đón nhận nhiều Bằng khen của UBND tỉnh, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và các Hội chuyên ngành Trung ương. 16 lượt tập thể và 50 cá nhân được Hội VHNT tỉnh tặng Giấy khen; 14 lượt tập thể và 64 lượt cá nhân được UBND tỉnh và UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tặng Bằng khen; 02 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam.
     Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Hội VHNT Vĩnh Phúc đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, BCH Hội VHNT tỉnh cần làm tốt hơn công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng chính trị, quán triệt sâu sắc tới cán bộ, Hội viên các chủ trương, đường lối của Đảng về VHNT trong tình hình mới; về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; gắn với nhiệm vụ đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, “chống quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật”. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, hội viên, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài. Hội VHNT phải giữ vai trò nòng cốt trong việc định hướng, khuyến khích văn nghệ sĩ bám sát thực tiễn cuộc sống nhân dân, bảo vệ, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, từ đó tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa, con người, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Bên cạnh đó, cần quan tâm hơn nữa đến việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội, nhất là hội viên trẻ. Nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh xem xét cơ chế hỗ trợ, khuyến khích, động viên các tác giả có tác phẩm VHNT xuất sắc, xây dựng kế hoạch từng bước xã hội hóa các hoạt động văn học nghệ thuật, nghiên cứu phương thức huy động các nguồn lực cho các hoạt động của Hội theo hướng đa dạng hóa và việc sử dụng các nguồn vốn một cách hợp lý, hiệu quả, tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ có nguồn cảm hứng sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
     Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đồng chí Vũ Việt Văn đã trao tặng Đại hội lẵng hoa tươi thắm.
     Tại Đại hội, Nhà thơ Hữu Thỉnh, thay mặt lãnh đạo UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam đã đánh giá cao những thành tích Hội VHTN Vĩnh Phúc đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục khẳng định được vị thế của văn nghệ Vĩnh Phúc trên văn đàn cả nước với nhiều tác phẩm có giá trị, khẳng định được giờ cán bộ, hội viên, văn nghệ sĩ Vĩnh Phúc là lực lượng trí thức tin cậy của Đảng, Nhà nước. Nhà thơ bày tỏ mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Hội VHNT Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy sức mạnh toàn diện; nỗ lực sáng tạo tác phẩm giá trị cao, nâng tầm sáng tạo với chuyên nghiệp hóa, hiệu quả ngày càng thiết thực; sáng tác được nhiều hơn nữa các tác phẩm có giá trị về tư tưởng nhân văn, mang tính nghệ thuật sâu sắc, góp phần xây dựng con người Vĩnh Phúc yêu nước, năng động, sáng tạo, trung thực, văn minh, tình nghĩa; góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
     Thay mặt lãnh đạo UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Nhà thơ Hữu Thỉnh đã trao tặng Đại hội Hội VHNT Vĩnh Phúc lẵng hoa tươi thắm và trao tặng Kỷ niệm chương của UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động VHNT.
     Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội VHNT Vĩnh Phúc khóa IX nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 9 thành viên. Nhà thơ Bùi Xuân Thanh (Hải Thanh) - Chủ tịch Hội VHNT tỉnh khóa VIII tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội VHNT tỉnh khóa IX. Nhà báo Nguyễn Thị Thanh Vĩnh - Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh khóa VIII tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh khóa IX.
 
* Danh sách Ban Chấp hành Hội VHNT Vĩnh Phúc khóa IX (nhiệm kỳ 2019 - 2024)
1. Bùi Xuân Thanh (Hải Thanh)
2. Nguyễn Thị Thanh Vĩnh
3. Nguyễn Tạ Vĩnh Hà
4. Đinh Việt Hùng
5. Đỗ Thị Cúc
6. Lâm Đào Tiên
7. Nguyễn Ngọc Tung
8. Nguyễn Đăng Khoa
9. Phùng Kim Trọng.
 
* Danh sách Ban Thường vụ Hội VHNT Vĩnh Phúc khóa IX (nhiệm kỳ 2019 - 2024)
1. Bùi Xuân Thanh (Hải Thanh) - Chủ tịch
2. Nguyễn Thị Thanh Vĩnh - Phó Chủ tịch
3. Nguyễn Tạ Vĩnh Hà - Ủy viên.
 
Phóng viên Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc trân trọng gửi tới quý độc giả một số hình ảnh tại Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Phúc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
 
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đồng chí Vũ Việt Văn - UV.BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Đại hội lẵng hoa tươi thắm.
 
Thay mặt lãnh đạo UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Nhà thơ Hữu Thỉnh
trao tặng Đại hội Hội VHNT Vĩnh Phúc lẵng hoa tươi thắm 
 
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
 
Các đại biểu dự Đại hội
 
 Nhà thơ Hữu Thỉnh trao tặng Kỷ niệm chương của UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam cho các cá nhân có nhiều đóng góp vào hoạt động VHNT
 
 
Ban Chấp hành Hội VHNT Vĩnh Phúc khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội
 
 
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng toàn thể Đại hội
 
 
Tin: Vĩnh Hà 
Ảnh: Bùi Việt Đức

 

Lọc tin tức - bài viết
Chuyên mục:
Sự kiện:
Nội dung:
Danh sách tin tức - bài viết

Thư viện Video

Nét xưa Vĩnh Phúc
Văn Học Nghệ Thuật - Nơi Lưu Giữ Những Đời Văn
Báo cáo Tổng kết Hội Văn Học Nghệ Thuật Vĩnh Phúc 2018- đầu 2019
Triển lãm Mỹ thuật Trẻ Vĩnh Phúc tại Hội Văn Học Nghệ Thuật Vĩnh Phúc