Vũ khí sắc bén, nhiệm vụ vẻ vang
Ngày đăng: 15/06/2022; 29
Người cầm bút phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, không ai không nhớ một lời gửi gắm của Bác trên bước đường tác nghiệp. Học đã tỏ, tập đã tường, nhưng “làm theo” thì vẫn cảm thấy khó khăn. Không ít băn khoăn và day dứt. Rằng, đã làm được đến đâu?
Nói và viết, từ chuyện đơn giản nhất đến điều hệ trọng nhất; giản dị mà không nôm na, bình dân mà không dễ dãi… Tất cả đều ngắn gọn, hàm súc, không làm ra vẻ cao siêu mà vẫn đầy chất trí tuệ… Mới bấy câu mà đã chóng mặt; trui rèn đã nhiều mà vẫn không hiếm gặp “thói ba hoa”.
Năm 1947, trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Bác đã nói về vấn đề này: “Nhiều người tưởng mình viết gì, nói gì người khác cũng đều hiểu được cả. Thật ra, hoàn toàn không như thế. Dùng cả đoạn chữ Hán, dùng từng đống danh từ lạ, nói hoặc viết theo cách Tây, mỗi câu dài dằng dặc, thì quần chúng hiểu sao được”?
Trong bài giảng cho các cán bộ làm công tác tuyên truyền, báo chí và văn nghệ (17/8/1953), Bác yêu cầu: “Viết để nêu những cái hay, cái tốt của dân ta, của bộ đội ta, của bạn ta. Đồng thời để phê bình những khuyết điểm của chúng ta, của cán bộ, của Nhân dân, của bộ đội. Không nên chỉ viết cái tốt mà giấu cái xấu”… Ðạo đức Hồ Chí Minh là dấn thân, là nói đi đôi với làm và cuối cùng phải là hiệu quả.
Bác khẳng định: “Nói đến báo chí trước hết là nói đến cán bộ báo chí”. Đó luôn là kỳ vọng những chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng của Đảng với vũ khí sắc bén là cây bút, trang giấy, biết đặt quyền lợi của dân tộc, của Nhân dân lên trên hết”.
“Làm báo” ở đây được hiểu theo ba việc: (1) Sáng tác ra các bài báo, gồm cả viết báo và trả lời phỏng vấn cho phóng viên của tờ báo nào đấy rồi họ đăng lên báo; (2) Quản lý tờ báo; (3) Phần nào là đọc báo để vừa nhận thông tin vừa để nâng cao chất lượng tờ báo, bài báo. Người thường xuyên nhắc nhở: “... Cần nâng cao hơn nữa chất lượng của báo chí để nó làm tròn nhiệm vụ cao cả của nó... Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ Nhân dân, phục vụ cách mạng”.
Thực hiện lời dạy của Người, báo chí trong những năm qua đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ cách mạng của mình là phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Nội dung thông tin báo chí cũng ngày càng hấp dẫn, sinh động, phong phú, phản ánh đầy đủ, kịp thời và toàn diện những vấn đề trong và ngoài nước.
Báo chí đã đi sâu vào thực tế, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, phát hiện những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; đấu tranh không khoan nhượng với mọi đối tượng, hiện tượng làm tổn hại đến lợi ích chân chính của dân tộc, giúp Đảng và Nhà nước có những chỉ đạo phù hợp, kịp thời, bảo đảm sự phát triển bền vững, đồng thời thực hiện một cách hiệu quả chức năng thông tin, phản biện xã hội của báo chí...
Tuy nhiên, trong xu thế thương mại hóa báo chí hiện nay, hoạt động báo chí vẫn còn không ít những khiếm khuyết, đặc biệt là việc định hướng dư luận. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và xã hội hóa thông tin, để đáp ứng nhu cầu của công chúng, báo chí cách mạng - đương nhiên phải phản ánh nhanh chóng, kịp thời những vấn đề thời sự của đất nước, những vấn đề dư luận đang quan tâm.
Trong đó, vai trò đi đầu, xung kích trong cuộc đấu tranh tư tưởng, cung cấp thông tin nhanh, kịp thời, hấp dẫn và sáng tạo nhưng phải chính xác, độ tin cậy cao… luôn là mệnh lệnh.
Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, tính chất của báo chí cách mạng; về vai trò, nghĩa vụ, đạo đức của người làm báo; về nghệ thuật trong “cách viết” để làm nên một tác phẩm báo chí tốt luôn vẹn nguyên giá trị trong kỷ nguyên số. Chỉ day dứt điều, trong cuộc tranh đua quyết liệt đó, một số nhà báo đã bỏ qua vấn đề “trách nhiệm và lương tâm” nghề nghiệp, khiến nhiều khi vấn đề đạo đức báo chí trở thành tâm điểm bức xúc của dư luận xã hội.
Một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng chỉ rõ là một bộ phận cán bộ, đảng viên “nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.
Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng, đặc biệt là có trách nhiệm với công việc, sản phẩm của mình; với hiệu quả, hệ quả của sản phẩm đó. Câu trả lời nâng cao chất lượng báo chí chính là hiệu quả phục vụ Nhân dân, phục vụ cách mạng.
 
VĂN NGHỆ VĨNH PHÚC

 
Lọc tin tức - bài viết
Chuyên mục:
Sự kiện:
Nội dung:
Danh sách tin tức - bài viết

Thư viện Video

Khát vọng phát triển: Vĩnh Phúc - khát vọng phồn vinh
Vĩnh Phúc khát vọng phồn vinh
Nét xưa Vĩnh Phúc
Văn Học Nghệ Thuật - Nơi Lưu Giữ Những Đời Văn
Báo cáo Tổng kết Hội Văn Học Nghệ Thuật Vĩnh Phúc 2018- đầu 2019
Triển lãm Mỹ thuật Trẻ Vĩnh Phúc tại Hội Văn Học Nghệ Thuật Vĩnh Phúc