Tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ đối với sự phát triển của Vĩnh Phúc
Ngày đăng: 27/04/2024; 157
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An: “Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đặt niềm tin và kỳ vọng vào sự đóng góp tích cực của đội ngũ trí thức và văn nghệ sỹ đối với sự phát triển, vươn lên của tỉnh nhà".
Sáng 26/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt hơn 100 đại biểu trí thức, văn nghệ sỹ tiêu biểu nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành.
 

Hiện tỉnh Vĩnh Phúc có trên 28.200 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có 109 tiến sỹ, trên 3.000 thạc sỹ; gần 200 văn nghệ sỹ sinh hoạt tại các đơn vị: Hội Văn học nghệ thuật, Nhà hát chèo, Đoàn Nghệ thuật ca múa nhạc và Trung tâm văn hóa tỉnh. Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, quyết định, đề án, kế hoạch, chương trình hành động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ trí thức được cống hiến, phát triển; quan tâm, khích lệ các văn nghệ sỹ tích cực sáng tác nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật phục vụ sự nghiệp đổi mới, phát triển của tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, với tình cảm chân thành, sâu sắc, tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu trí thức, văn nghệ sỹ đã trao đổi, chia sẻ cởi mở về những kinh nghiệm, kết quả nổi bật và quyết tâm cống hiến, khát vọng của bản thân, của ngành, của giới mình. Đồng thời, mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm, động viên; xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ không ngừng lớn mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tình hình mới.

Nhiều đại biểu đề nghị tỉnh sớm đầu tư, phát triển các trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ để thu hút nhân tài; đầu tư, xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ngày càng vững mạnh, trở thành ngôi nhà chung để đội ngũ trí thức hoạt động, cống hiến. Tiếp tục quan tâm, nâng cao thu nhập và đời sống, tinh thần cho Nhân dân; đẩy mạnh thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tăng cường đầu tư, hỗ trợ nguồn lực thúc đẩy sản xuất, chế biến sản phẩm và dịch vụ phát triển. Đổi mới cơ chế quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học; đổi mới mô hình đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động; hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Một số văn nghệ sỹ đề nghị tỉnh thường xuyên thông tin về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh; tạo điều kiện để các văn nghệ sỹ nắm bắt thông tin, phục vụ sáng tác, quảng bá hình ảnh đất và người Vĩnh Phúc thông qua các tác phẩm mang hơi thở của đời sống Nhân dân. Cùng với đó, kịp thời tuyên dương, khen thưởng xứng đáng cho những cống hiến của đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh nhà.

 
 
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An phát biểu tại buổi gặp mặt
 
Cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu trí thức, văn nghệ sỹ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An nhấn mạnh: Thực tế tỉnh Vĩnh Phúc đã giàu nhưng chưa xanh, sạch đẹp, chưa hiện đại và cuộc sống người dân chưa cao. Do đó, tỉnh cần tái cơ cấu ngành công nghiệp, chú ý phát triển các ngành công nghệ cao, có hàm lượng trí thức cao, có giá trị gia tăng cao; phát triển mạnh dịch vụ, nhất là lĩnh vực tài chính ngân hàng, thương mại, logistics, lĩnh vực chuyển đổi số. Tiếp tục khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh, phát triển du lịch tương xứng với các giá trị di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh; bảo đảm hài hòa giữa khai thác, tôn tạo, bảo tồn các di tích, danh lam thắng cảnh, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tập trung triển khai thực hiện tốt Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, góp phần xây dựng Vĩnh Phúc thành tỉnh giàu, xanh, sạch, đẹp, hiện đại, văn minh, chất lượng cuộc sống người dân cao, hạnh phúc. Cùng với đó, có chương trình, kế hoạch đầu tư, đào tạo, phát triển đội ngũ tri thức, văn nghệ sỹ theo hướng nhiều hơn, chất lượng hơn, tâm huyết, trách nhiệm với quê hương, đất nước hơn; đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà không chỉ về của cải, vật chất mà còn cả đời sống văn hóa tinh thần.
 
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy về trí thức, khoa học, công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hoá, văn học nghệ thuật. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ trong phát triển kinh tế - xã hội; xác định đây là nguồn lực quan trọng, nhân tố quyết định thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh. Phát huy dân chủ, tôn trọng tự do sáng tạo của đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ; nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện, tham mưu, đề xuất, hiến kế cho địa phương, cơ quan, đơn vị và cho tỉnh. Quan tâm đầu tư, xây dựng đội ngũ chuyên gia giỏi trên hầu hết các lĩnh vực; kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những trí thức, văn nghệ sỹ giỏi, tài năng, có nhiều cống hiến. Quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho đội ngũ văn nghệ sỹ phát huy tài năng, sự sáng sạo, nuôi dưỡng đam mê văn hoá nghệ thuật. Đẩy mạnh phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ, kinh tế số; cơ cấu lại lại các ngành, lĩnh vực quan trọng như công nghiệp, nông nghiệp, du lịch. Từng bước hiện thực hóa mục tiêu của Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức hội thực sự là mái nhà chung tập hợp, đoàn kết hội viên, cầu nối tin cậy, vững chắc. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ, phát triển hội viên, nhất là hội viên trẻ có năng lực, triển vọng, xây dựng đội ngũ kế cận đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.  

Đồng chí Dương Văn An cũng mong muốn, đội ngũ trí thức phát huy tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong nghiên cứu, sáng tạo và vận dụng tri thức khoa học vào thực tiễn; đóng góp, tham mưu, hiến kế những cách làm hay, giải pháp mang lại hiệu quả cao cho tỉnh, nhất là trong bối cảnh kinh tế số, xã hội số. “Đội ngũ văn nghệ sỹ cần tiếp tục nuôi dưỡng đam mê, hăng say sáng tạo, sáng tác nhiều tác phẩm văn học - nghệ thuật có giá trị, góp phần vun đắp tâm hồn, xây dựng những chuẩn mực đạo đức của con người Vĩnh Phúc thời kỳ mới. Đặc biệt, mỗi tác phẩm văn học, nghệ thuật phải thực sự có giá trị, có sức lay động công chúng, độc giả bằng trách nhiệm, tấm lòng, trái tim của người nghệ sỹ và bảo tồn, trao truyền được các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của tỉnh Vĩnh Phúc” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Thanh Nga
 
Nguồn: Báo Vĩnh Phúc

 

Lọc tin tức - bài viết
Chuyên mục:
Sự kiện:
Nội dung:
Danh sách tin tức - bài viết

Thư viện Video

Khai mạc Triển lãm Gốm và Sách với chủ đề “Lửa ấm làng quê”
Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 tại Vĩnh Phúc - Bản hòa âm đất nước
Truyện ngắn: Trên chuyến tàu đêm - Tác giả: Minh Ánh
Gặp gỡ tác giả bài xẩm: Vĩnh Phúc tang tình
Bến trăng - Nhạc: Minh Đoàn, thơ: Hải Thanh, trình bày: Anh Tuấn
Truyện ngắn: Người vắng mặt của nhà văn Nguyễn Nhuận Hồng Phương
Truyện ngắn: Khoảng trời riêng; Đồng tiền rách của nhà văn Xuân Mai
Khát vọng phát triển: Vĩnh Phúc - khát vọng phồn vinh
Vĩnh Phúc khát vọng phồn vinh
Nét xưa Vĩnh Phúc
Văn Học Nghệ Thuật - Nơi Lưu Giữ Những Đời Văn
Báo cáo Tổng kết Hội Văn Học Nghệ Thuật Vĩnh Phúc 2018- đầu 2019
Triển lãm Mỹ thuật Trẻ Vĩnh Phúc tại Hội Văn Học Nghệ Thuật Vĩnh Phúc