Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018!
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Chi hội Mỹ thuật tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình công tác năm 2017

(Ngày đăng: 12/12/2017, số lượt xem: 120)

     Sáng 12/12/2017, Chi hội Mỹ thuật đã tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình công tác năm 2017; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2018.
     Với tổng số 38 hội viên là các họa sĩ, nhà điêu khắc; trong năm 2017, Chi hội Mỹ thuật đã hoàn thành các chỉ tiêu công tác được giao. Bên cạnh đó, Chi hội đã đẩy mạnh hoạt động sáng tác mỹ thuật với các triển lãm cá nhân, triển lãm nhóm của các họa sĩ là hội viên Chi hội; khuyến khích các họa sĩ tham gia các cuộc thi vẽ tranh cổ động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Chi hội đã đăng ký tham gia dự trại sáng tác chuyên ngành điêu khắc và hội họa do Hội VHNT Vĩnh Phúc tổ chức, hoàn thành 76 tác phẩm trưng bày tại Hội VHNT Vĩnh Phúc; tham gia Triển lãm Mỹ thuật Khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc lần thứ 22, năm 2017 đoạt 01 giải B, 3 giải Khuyến khích và 2 tác phẩm được giới thiệu xét giải Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam. Nhiều họa sĩ, nhà điêu khắc tham gia và đoạt giải cao tại các triển lãm, Festival mỹ thuật trong nước và quốc tế.
 
Toàn cảnh hội nghị
 
     Báo cáo tổng kết và các ý kiến thảo luận tại hội nghị tập trung chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế trong thực hiện kế hoạch công tác năm 2017; đồng thời thảo luận, xây dựng kế hoạch công tác năm 2018 với các mục tiêu như tiếp tục phát huy thế mạnh, tăng cường hoạt động sáng tác để có nhiều tác phẩm tham gia Triển lãm Mỹ thuật Khu vực lần thứ 23, phát triển đội ngũ sáng tác trẻ, thành lập các nhóm, câu lạc bộ mỹ thuật… tạo nên một sân chơi mỹ thuật của Vĩnh Phúc ngày càng vững mạnh.
Vĩnh Hà
Nguyễn Tạ Vĩnh Hà
Các tin khác