CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA!
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Phóng sự ảnh dự thi đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(Ngày đăng: 07/12/2018, số lượt xem: 905)

VĨNH PHÚC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

 

 

Đường giao thông nông thôn

 

Nhà máy xử lý chất thải rắn Tam Dương

 

Nhà văn hóa Trung tâm

 

Trường chuẩn Quốc gia thân thiệt với môi trường

 

Đưa công nghệ cao áp dụng vào sản xuất nông nghiệp

 

Cánh đồng mẫu lớn

 

Chuyển đổi cây trồng trên vùng đất trung du

 

Trung tâm xã

 

Đường làng

 

Đường giao thông nội đồng

 

 

 

Vũ Hương Xuân