CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA!
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

LIÊN HIỆP CÁC HỘI VHNT VIỆT NAM TỔNG KẾT CÔNG TÁC, TRAO GIẢI THƯỞNG VHNT 2018; TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019

(Ngày đăng: 10/01/2019, số lượt xem: 372)

           Văn học Nghệ thuật  tiếp tục cống hiến cho xã hội nhiều tác phẩm quan trọng; góp phần ổn định tình hình đất nước, giữ vững, thắt chặt niềm tin giữa văn nghệ sĩ với nhân dân.

Đó là đánh giá của Nhà thơ Hữu Thỉnh - Bí thư Đảng, Đoàn, Chủ tịch UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tại Hội nghị tổng kết, trao Giải thưởng VHNT năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, diễn ra vào ngày 9/1/2019 tại Hà Nội.

 

Trong năm 2018, vượt lên những thách thức, khó khăn to lớn, mọi hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của các hội VHNT trên cả nước vẫn giữ được tinh thần chủ động. Đội ngũ hội viên, văn nghệ sĩ tiếp tục đoàn kết, duy trì được đam mê, nhiệt huyết, nỗ lực đổi mới, sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị cao, phục vụ đất nước, nhân dân, phục vụ sự nghiệp hội nhập, đổi mới, phát triển do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Chất lượng các tác phẩm VHNT, đặc biệt là chất lượng tác phẩm VHNT các địa phương được nâng lên. Khoảng cách chất lượng giữa các tác phẩm của hội viên Hội VHNT địa phương với các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương tiếp tục được rút ngắn. Rất nhiều tác phẩm mới được công chúng đón nhận, yêu mến; góp phần đắc lực giúp con người củng cố, xây dựng đạo đức, niềm tin, lòng nhân ái, vị tha, hoàn thiện nhân cách, hướng tới những giá trị Chân, Thiện, Mỹ - là nền tảng để xã hội phát triển.

Năm 2018, có gần 350 tác phẩm của hội viên, văn nghệ sĩ thuộc 57/63 Hội VHNT các tỉnh, thành phố và 10 Hội VHNT chuyên ngành Trung ương gửi tham dự giải . Trong đó, có 55 giải thưởng đã được trao cho các tác giả là hội viên Hội VHNT địa phương, bao gồm 1 giải A (tác phẩm nhiếp ảnh “Chung sức” của tác giả Lò Văn Hợp (Đồng Nai) cùng 7 giải B, 17 giải C, 26 giải Khuyến khích và 4 giải thưởng được trao cho các tác giả trẻ; có 10 giải thưởng đã được trao cho các tác phẩm của các tác giả là hội viên các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương.

Tập kịch bản “Ngộ độc lương tâm” của tác giả Nguyễn Trung Thứ - Hội viên Hội VHNT Vĩnh Phúc được trao giải B (không có giải A) cho thể loại kịch bản sân khấu.

Các tác phẩm đoạt giải vẫn giữ được âm hưởng truyền thống. Bên cạnh đó,xuất hiện nhiều tác phẩm cho thấy nỗ lực đổi mới, cách tân mang đậm hơi thở cuộc sống thời hội nhập, đổi mới, phát triển, hướng tới mục tiêu chung: Xây dựng và bảo vệ toàn vẹn, vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Năm 2019, Liên hiệp, các Hội VHNT trên cả nước tích cực tổ chức mở trại sáng tác, tập huấn, đi thực tế, tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sáng tạo, đặc biệt coi trọng, nâng cao chất lượng tác phẩm trên tất cả các chuyên ngành; đẩy mạnh một bước công tác nghiên cứu, lý luận phê bình; làm tốt công tác kiện toàn, sắp xếp, ổn định tổ chức, bộ máy làm viêc. Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp phối hợp với các cơ quan chức năng, tiếp tục hoàn thành Đề án Hỗ trợ sáng tạo, nghiên cứu, sưu tầm VHNT và báo chí giai đoạn 2021 - 2025. 

Sau đây một số ảnh Hội nghị tổng kết, trao Giải thưởng VHNT năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019:

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

 

 Nhà thơ Hữu Thỉnh - Bí thư Đảng, Đoàn, Chủ tịch UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

 

Thường trực Hội VHNT Vĩnh Phúc tham dự hội nghị

 

Tác giả Nguyễn Trung Thứ - Hội viên Hội VHNT Vĩnh Phúc (đứng thứ ba từ trái sang) nhận giải B (không có giải A) thể loại kịch bản sân khấu

 

Tin, ảnh: PV

Vũ Hương Xuân
Các tin khác