NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 74 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Hội nghị giao ban Báo chí tháng 3 năm 2019

(Ngày đăng: 24/06/2019, số lượt xem: 304)

      Sáng 7/3/2019, tại Hội VHNT tỉnh Vĩnh Phúc; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 3 năm 2019. Tới dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin Truyền Thông, Hội Nhà báo tỉnh, Hội VHNT tỉnh, Báo Vĩnh Phúc và đại diện các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Ngô Khánh Lân - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
 
Đồng chí Ngô Khánh Lân - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
chủ trì hội nghị
 
      Trong tháng 2 và đầu tháng 3 năm 2019, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, không có sai sót về lập trường quan điểm, tư tưởng chính trị; có nhiều tin, bài, phóng sự phản ánh, thông tin kịp thời hoạt động của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, hoạt động của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sự kiện thời sự - chính trị quan trọng của tỉnh như: Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh của tỉnh; Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019); Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt đầu xuân và giao nhiệm vụ cho cán bộ các cơ quant ham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ đầu năm 2019. Các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục có nhiều tin, bài, phóng sự tuyên truyền Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 30/11/2016 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định về nêu gương của tỉnh, Trung ương… đồng thời có nhiều tin, bài, phóng sự tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
      Hội nghị đã được nghe đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ thông tin về việc triển khai, thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố theo quy định của Trung ương trên địa bàn tỉnh; nghe đại diện lãnh đạo UBND huyện Tam Đảo thông tin một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Tây Thiên xuân Kỷ Hợi, năm 2019.
     Định hướng trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục tuyên truyền việc tổ chức thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với chuyên đề 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục tuyên truyền đậm nét kết quả thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021… và các vấn đề thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội khác của tỉnh.
 
Vĩnh Hà

 

Nguyễn Thị Thanh Vĩnh