CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA!
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Chi hội Âm nhạc - Sân khấu, Hội VHNT Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024

(Ngày đăng: 29/08/2019, số lượt xem: 1150)

     Sáng 29/8/2019, Chi hội Âm nhạc - Sân khấu, Hội VHNT Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội Chi hội. Thường trực Hội VHNT Vĩnh Phúc đã tới dự chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng Đại hội.
 
Nhà thơ Hải Thanh - Chủ tịch Hội VHNT Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng Đại hội
 
     Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Hội VHNT Vĩnh Phúc, Chi hội Âm nhạc - Sân khấu đã đoàn kết, nhiệt tình hăng say trong hoạt động sáng tác, biểu diễn, tuyên truyền bám sát các mục tiêu phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội của tỉnh. Các tác phẩm của hội viên đều phù hợp với các chủ đề, có sáng tạo, đầu tư ngày một chất lượng và định hướng tích cực dư luận xã hội. Qua các đợt dự trại sáng tác, các chuyến đi thực tế sáng tác, các cuộc vận động, phát động sáng tác của trung ương và địa phương đã thúc đẩy hội viên tích cực sáng tác, học hỏi, giao lưu, nâng cao chất lượng hoạt động sáng tác của hội viên; từ đó trong các hoạt động sáng tác và biểu diễn, hội viên của Chi hội đã đoạt nhiều giải thưởng cấp khu vực và toàn quốc trên cả hai chuyên ngành Âm nhạc và Sân khấu.
 
Nhà thơ Hải Thanh - Chủ tịch Hội VHNT Vĩnh Phúc phát biểu chỉ đạo Đại hội
 
     Nhiệm kỳ 2019 - 2024, chi hội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sáng tác, biểu diễn; đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chính trị của Hội, của tỉnh, của đất nước; phấn đấu chất lượng tác phẩm ngày một cao hơn, đạt nhiều giải thưởng ở cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc.
     Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chi hội nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 3 thành viên. Nhạc sĩ Nguyễn Đăng Khoa được bầu làm Chi hội trưởng. Hai Chi hội phó là NSƯT Thu Bảy và nhạc sĩ Hoàng Quy.
 
Nhà thơ Hải Thanh - Chủ tịch Hội VHNT Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng Ban Chi hội nhiệm kỳ 2019 - 2024
 
Vĩnh Hà
 
Nguyễn Tạ Vĩnh Hà