Thông báo phát động cuộc thi báo chí với chủ đề "Bác Hồ với Vĩnh Phúc"
  HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM
HỘI NHÀ BÁO VĨNH PHÚC
 
 
 
          Số: 72 /HNB-VP
V/v phát động cuộc thi báo chí
với chủ đề “Bác Hồ với Vĩnh Phúc”
          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
                           Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 9 năm 2022
 
                  Kính gửi: …………………………………………………………
 
Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Vĩnh Phúc (02/3/1963-02/3/2023), Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc phát động cuộc thi báo chí với chủ đề “Bác Hồ với Vĩnh Phúc” dành cho toàn thể hội viên, nhà báo và cộng tác viên các cơ quan báo chí tỉnh Vĩnh Phúc, phóng viên các báo, tạp chí Trung ương, các tỉnh thành hoạt động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Hội Nhà báo Vĩnh Phúc trân trọng đề nghị đơn vị phát động, triển khai tới phóng viên, biên tập viên, cán bộ, nhân viên tham gia cuộc thi. Nội dung cụ thể của cuộc thi như sau:
1.Chủ đề
Viết về kỷ niệm những lần Bác Hồ về thăm Vĩnh Phúc; những cá nhân điển hình được gặp Bác, kể chuyện về Bác, làm theo lời Bác; các địa phương được Bác về thăm thực hiện lời Bác dạy; phản ánh thành tựu của tỉnh Vĩnh Phúc sau 60 năm thực hiện lời căn dặn của Bác “Phải làm cho Vĩnh Phúc trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất của miền Bắc nước ta”; những điển hình tiên tiến là tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên, Nhân dân thi đua thực hiện lời dạy của Người.
2. Yêu cầu đối với tác phẩm dự thi
- Yêu cầu chung
+ Tác phẩm tham dự của các tác giả ghi rõ: Bài dự thi cuộc thi báo chí với chủ đề “Bác Hồ với Vĩnh Phúc”, họ tên, bút danh, số điện thoại liên hệ, đơn vị công tác của tác giả, tên tác phẩm, ngày, tháng, năm, số báo đăng (đối với báo in, ảnh báo chí, báo điện tử), phát sóng đối với báo hình, báo phát thanh. Hồ sơ tác phẩm tham dự có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan tác giả công tác.
+ Tác phẩm tham dự: không trả lại tác giả, Ban Tổ chức lưu hồ sơ các tác phẩm tham dự.
- Yêu cầu cụ thể
+ Đối với báo in: tác giả gửi bài dự thi ngoài phô tô bản gốc bài báo và măngséc tờ báo đăng bài, nộp kèm bản đánh máy bài dự thi in trên giấy khổ A4, đồng thời gửi file về địa chỉ email của Hội Nhà báo hoinhabaovp@gmail.com (đây là điều kiện bắt buộc). Mỗi tác phẩm tham dự là một hoặc một loạt bài. Bài tham dự không quá 2.000 từ; đối với loạt bài nhiều kỳ không quá 3 kỳ, mỗi kỳ không quá 1.600 từ. Trường hợp đặc biệt do Hội đồng Giải xem xét quyết định.
+ Đối với báo nói (phát thanh): Tác phẩm phát thanh được thể hiện trên đĩa DVD hoặc lưu trong USB (không nhiễm virus); phải thể hiện đặc trưng của phát thanh có tiếng nói, tiếng động nền và âm nhạc. Các phóng sự thời sự không quá 10 phút; các phóng sự điều tra, phóng sự chuyên mục, ký sự phát thanh không quá 15 phút; phóng sự chuyên mục văn nghệ không quá 20 phút; phim tài liệu thời lượng không quá 30 phút. Tác giả nộp kèm bản đánh máy bài dự thi in trên giấy khổ A4 (ghi rõ nội dung người nói, trả lời phỏng vấn), đồng thời gửi file về địa chỉ email của Hội Nhà báo hoinhabaovp@gmail.com (đây là điều kiện bắt buộc).
+ Đối với báo hình (truyền hình): Các loại bài, tác phẩm truyền hình phải thể hiện đặc trưng của loại hình truyền hình (hình ảnh, âm thanh, đọc lời bình phải đạt yêu cầu chất lượng). Các phóng sự thời sự không quá 10 phút; các phóng sự điều tra, phóng sự chuyên mục, ký sự truyền hình không quá 15 phút; phóng sự chuyên mục văn nghệ không quá 20 phút; phim tài liệu thời lượng không quá 30 phút. Các tác giả dự thi gửi tác phẩm được thể hiện trên đĩa DVD hoặc lưu trong USB (không nhiễm virus); Bài, lời bình phóng sự truyền hình đánh máy trên giấy A4 (ghi rõ nội dung người trả lời phỏng vấn); nộp kèm bản đánh máy bài dự thi, lời bình phóng sự truyền hình in trên giấy khổ A4. Đồng thời gửi file về địa chỉ email của Hội Nhà báo hoinhabaovp@gmail.com (đây là điều kiện bắt buộc).
+ Đối với báo điện tử: Phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu viết riêng cho cổng, trang thông tin điển tử tổng hợp, báo điện tử (không xét tác phẩm lấy từ báo in); tác phẩm thể hiện đặc trưng của báo điện tử là ngắn gọn, có tính liên kết. Tác giả gửi tác phẩm dự thi là bản sao in chính gốc; ngày tháng năm đăng trên cổng, trang thông tin điện tử; đồng thời gửi kèm bản đánh máy tác phẩm in trên giấy khổ A4, đồng thời gửi file về địa chỉ email của Hội Nhà báo hoinhabaovp@gmail.com (đây là điều kiện bắt buộc).
+ Đối với ảnh báo chí: Tác phẩm là ảnh đơn, các phóng sự ảnh, chùm ảnh báo chí được thể hiện bằng ảnh màu hoặc ảnh đen trắng. Mỗi phóng sự ảnh từ 5 đến 10 ảnh (ảnh cỡ 18x24 cm); không xét ảnh ghép, ảnh chế bản trên máy vi tính, đồng thời gửi file ảnh về địa chỉ email của Hội Nhà báo hoinhabaovp@gmail.com (đây là điều kiện bắt buộc).
3. Thời gian thực hiện: Xét chọn các tác phẩm báo chí đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng của Vĩnh Phúc và Trung ương từ 01/9/2022 đến 15/02/2023.
 Các cơ quan báo chí, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Ban Tuyên giáo, Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao; các huyện, thành phố tập hợp các bài tham dự thi của cán bộ, nhân viên ghi rõ họ tên tác giả, bài đăng trên báo, ngày tháng năm (kèm theo danh sách tác giả, tác phẩm, thể loại, ngày giờ đăng báo, phát sóng) đóng dấu xác nhận của cơ quan gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi:
Hội Nhà báo Vĩnh Phúc; địa chỉ: đường Nguyễn Chí Thanh, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngoài phong bì ghi rõ: Bài dự thi cuộc thi báo chí với chủ đề “Bác Hồ với Vĩnh Phúc”.
Hạn cuối cùng: Ngày 16/02/2023 (theo dấu bưu điện).
Mọi chi tiết xin liên hệ: Đồng chí Triệu Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0989551712.
Trân trọng !
 
Nơi nhận:                                                               
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận Tỉnh uỷ;
- Uỷ ban MTTQ tỉnh;
- Các cơ quan, đoàn thể trong tỉnh;
- Các cơ quan báo chí của tỉnh;
- Các cơ quan báo chí TW thường trú tại VP;
- Các chi hội nhà báo;
- Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Thành uỷ;
- Trung tâm VH,TT,TT huyện, thành phố;
- Lưu VP Hội.
                            TM. BAN CHẤP HÀNH 
                  PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
 
 
 
              
 
                           Triệu Thị Thanh Bình
 
 

 

Lọc thông báo
Thuộc nhóm:
Sự kiện:
Nội dung:
Danh sách thông báo
  • Xem nội dung thông báo

Thư viện Video

Khát vọng phát triển: Vĩnh Phúc - khát vọng phồn vinh
Vĩnh Phúc khát vọng phồn vinh
Nét xưa Vĩnh Phúc
Văn Học Nghệ Thuật - Nơi Lưu Giữ Những Đời Văn
Báo cáo Tổng kết Hội Văn Học Nghệ Thuật Vĩnh Phúc 2018- đầu 2019
Triển lãm Mỹ thuật Trẻ Vĩnh Phúc tại Hội Văn Học Nghệ Thuật Vĩnh Phúc