CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA!
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
BAN CHẤP HÀNH HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VĨNH PHÚC (NHIỆM KỲ 2014 - 2019)

 

SỐ TT

HỌ & TÊN

ĐIỆN THOẠI & EMAIL

1

Ông Bùi Xuân Thanh

 

0943 914 555;

haithanhvnvp@gmail.com

2

Bà Nguyễn Thị Thanh Vĩnh

 

0976 327 265;

vinh1970nguyen@gmail.com

3

Bà Trương Thị Hương Nghĩa

 

0904 780 405;

truonghuongnghia@gmail.com

4

Bà Đỗ Thị Cúc

 

0986 147 614

5

Ông Ngô Tiến Dũng

 

0986 133 576;

ngodungvhnt@gmail.com

6

Ông Nguyễn Đăng Khoa

 

0983 181 662;

dangkhoa.ttvhvp@gmail.com

7

Ông Nguyễn Tạ Vĩnh Hà

 

0986 539 458;

vinhhavnvp@gmail.com

8

Bà Lâm Đào Tiên

 

0988 929 955;

lamdaotien2013@gmail.com

 

BAN THƯỜNG VỤ HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VĨNH PHÚC

(Nhiệm kỳ 2014 - 2019)

1.                         Ông Bùi Xuân Thanh;

2.                         Bà Nguyễn Thị Thanh Vĩnh;

3.                         Bà Trương Thị Hương Nghĩa.

 

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VĨNH PHÚC

(Nhiệm kỳ 2014 - 2019)

1.                         Ông Bùi Xuân Thanh - Chủ tịch Hội;

2.                         Bà Nguyễn Thị Thanh Vĩnh - Phó Chủ tịch Hội.

 

BAN KIỂM TRA HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VĨNH PHÚC

(Nhiệm kỳ 2014 - 2019)

1.                         Bà Trương Thị Hương Nghĩa (Ủy viên Ban Thường vụ Hội): Trưởng Ban;

2.                         Ông Nguyễn Văn Vượng (Văn Vượng, Chi hội Nhiếp ảnh): Ủy viên;

3.                         Ông Nguyễn Anh Ngọc (Chi hội Văn nghệ dân gian - Lý luận Phê bình): Ủy viên

     

 

 

BAN VĂN HỌC TRẺ, VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VĨNH PHÚC

(Nhiệm kỳ 2014 - 2019)

1.                           Bà Lâm Đào Tiên - Ủy viên BCH Hội: Trưởng Ban;

2.                           Bà Nguyễn Thị Minh Ánh - Chi hội Văn xuôi: Ủy viên;

3.                           Ông Lưu Thế Quyền - Chi hội Thơ: Ủy viên;

4.                           Ông Nguyễn Văn Quy - Chi hội Âm nhạc - Sân khấu: Ủy viên;

5.                           Ông Đinh Mạnh Tài - Chi hội Nhiếp ảnh: Ủy viên

 

CHI HỘI TRƯỞNG CÁC CHI HỘI CHUYÊN NGÀNH

(Nhiệm kỳ 2014 - 2019)

1.                           Ông Phùng Kim Trọng - Chi hội trưởng Chi hội Văn xuôi;

2.                           Ông Nguyễn Trọng Quyết - Chi hội trưởng Chi hội Thơ;

3.                           Bà Ngô Thị Cúc - Chi hội trưởng Chi hội Lý luận Phê bình - Văn nghệ dân gian;

4.                           Ông Nguyễn Đăng Khoa - Chi hội trưởng Chi hội Âm nhạc - Sân khấu;

5.                           Ông Vũ Bình Minh - Chi hội trưởng Chi hội Nhiếp ảnh;

6.                           Ông Ngô Dũng - Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật.

  

  NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA HỘI

 

                        Ông Bùi Xuân Thanh - Chủ tịch Hội