CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA!
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
BAN CHẤP HÀNH HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VĨNH PHÚC (NHIỆM KỲ 2019 - 2024)

 

SỐ TT

HỌ & TÊN

ĐIỆN THOẠI & EMAIL

1

Ông Bùi Xuân Thanh

 

0943 914 555

haithanhvnvp@gmail.com

2

Bà Nguyễn Thị Thanh Vĩnh

 

0976 327 265

vinh1970nguyen@gmail.com

3

Ông Nguyễn Ngọc Tung

 

0913 050 287

nguyenngoctung1950@gmail.com

4

Bà Đỗ Thị Cúc

 

0986 147 614

5

Bà Lâm Đào Tiên

 

0988 929 955

lamdaotien2013@gmail.com

6

Ông Nguyễn Đăng Khoa

 

0983 181 662

dangkhoa.ttvhvp@gmail.com

7

Ông Nguyễn Tạ Vĩnh Hà

 

0986 539 458

vinhhavnvp@gmail.com

8

Ông Phùng Kim Trọng

 

0988 307 784

phungkimtrongphutho@gmail.com

BAN THƯỜNG VỤ HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VĨNH PHÚC

(Nhiệm kỳ 2019 - 2024)

1.                 Ông Bùi Xuân Thanh

2.                 Bà Nguyễn Thị Thanh Vĩnh

3.                 Ông Nguyễn Tạ Vĩnh Hà

 

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VĨNH PHÚC

(Nhiệm kỳ 2019 - 2024)

1.                   Ông Bùi Xuân Thanh - Chủ tịch Hội

2.                   Bà Nguyễn Thị Thanh Vĩnh - Phó Chủ tịch, Tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc

 

CHI HỘI TRƯỞNG CÁC CHI HỘI CHUYÊN NGÀNH

(Nhiệm kỳ 2019 - 2024)

1.                  Ông Phùng Kim Trọng - Chi hội trưởng Chi hội Văn xuôi

2.                  Ông Nguyễn Ngọc Tung - Chi hội trưởng Chi hội Thơ

3.                   Bà Đỗ Thị Cúc - Chi hội trưởng Chi hội Lý luận Phê bình - Văn nghệ dân gian

4.                   Ông Nguyễn Đăng Khoa - Chi hội trưởng Chi hội Âm nhạc - Sân khấu

5.                   Ông Đinh Việt Hùng - Chi hội trưởng Chi hội Nhiếp ảnh

6.                   Ông Ngô Dũng - Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật

  

  NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA HỘI

 

                Ông Bùi Xuân Thanh - Chủ tịch Hội

                   Bà Nguyễn Thị Thanh Vĩnh - Phó Chủ tịch, Tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc