Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018!
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Đại hội BCH Công đoàn Hội Văn học Nghệ thuật lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017- 2022

(Ngày đăng: 06/10/2017, số lượt xem: 455)

       Sáng 06/10/2017, Ban chấp hành Công đoàn Hội VHNT Vĩnh Phúc tổ chức đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đồng chí Đinh Thị Xuân Hoa, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đã tới dự và chỉ đạo đại hội

  

 

Đồng chí Đinh Thị Xuân Hoa, Chủ tịch CĐVC tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Nhiệm kỳ qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Công đoàn cấp trên, BCH Công đoàn Hội VHNT Vĩnh Phúc đã có nhiều đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị cơ quan, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên lao động, học tập các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; làm tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho cán bộ, công chức và người lao động; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên được tổ chức sôi nổi, có chủ đề, nội dung, thiết thực bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như : “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)…

 

 

Đại diện lãnh đạo cơ quan Hội VHNT Vĩnh Phúc, Công đoàn viên chức tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn Hội VHNT khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đinh Thị Xuân Hoa, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh ghi nhận kết quả đạt được của BCH Công đoàn Hội VHNT trong nhiệm kỳ 2012 – 2017; đồng thời nhấn mạnh: Để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, BCH Công đoàn không ngừng tu dưỡng đạo đức, lối sống, nâng cao trình độ, đề ra chương trình hành động cụ thể; tổ chức tốt các phong trào thi đua, nhất là thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, xây dựng cơ quan văn hóa; nhân rộng điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ rõ ràng, duy trì sinh hoạt công đoàn định kỳ; nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên công đoàn; đổi mới nội dung hoạt động công đoàn, lấy lợi ích của đoàn viên làm mục đích hoạt động, tích cực tham gia giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

                Trên tinh thần "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm", Đại hội đã bầu BCH Công đoàn Hội VHNT Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 3 đồng chí; bầu 01 đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên. Đồng chí Nguyễn Tạ Vĩnh Hà được bầu giữ cương vị Chủ tịch Công đoàn Hội VHNT Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Hương Xuân

Vũ Hương Xuân
Các tin khác