Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018!
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Hướng tới Triển lãm Mỹ thuật khu vực Tây Bắc – Việt Bắc lần thứ 22, trung tuần tháng 5 năm 2017; Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức tọa đàm “Tác phẩm Mỹ thuật Vĩnh Phúc”

(Ngày đăng: 18/07/2017, số lượt xem: 138)

      Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận về vị trí và triển vọng của mỹ thuật Vĩnh Phúc; yếu tố để tạo nên một tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm điêu khắc đặc sắc; cơ sở để làm mới tác phẩm mỹ thuật; cơ chế để khuyến khích để các họa sỹ nỗ lực sáng tác, nâng cao chất lượng tác phẩm hướng tới những giá trị Chân - Thiện - Mỹ

     Hướng tới Triển lãm Mỹ thuật khu vực Tây Bắc – Việt Bắc lần thứ 22, trung tuần tháng 5 năm 2017; Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức tọa đàm “Tác phẩm Mỹ thuật Vĩnh Phúc”.

 

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Họa sỹ Trần Khánh Chương, Phó Chủ tịch UBTQ.LH các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thường trực Hội VHNT Vĩnh Phúc đồng chủ trì tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận về vị trí và triển vọng của mỹ thuật Vĩnh Phúc; yếu tố để tạo nên một tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm điêu khắc đặc sắc; cơ sở để làm mới tác phẩm mỹ thuật; cơ chế để khuyến khích để các họa sỹ nỗ lực sáng tác, nâng cao chất lượng tác phẩm hướng tới những giá trị Chân - Thiện - Mỹ; từ đó, đưa Mỹ thuật Vĩnh Phúc tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thưởng thức văn hóa, văn nghệ ngày càng cao của công chúng; đồng thời góp phần xây dựng nền Mỹ thuật Việt Nam đương đại hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc.

Vĩnh Hà

Vũ Hương Xuân
Các tin khác