CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA!
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 17, năm 2017

(Ngày đăng: 23/01/2018, số lượt xem: 772)

 

VƯƠN CAO NHỮNG CÔNG TRÌNH - Ảnh: Đinh Văn Cường

Huy chương Đồng - Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2016

 

THU HOẠCH CHÈ - Ảnh: Chu Phúc

 

GIỮ VỮNG BIÊN CƯƠNG - Ảnh: Lê Phạm Hiền

 

BỊT MẮT BẮT VỊT - Ảnh: Thái Sinh

 

LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG - Ảnh: Thái Sinh

 

NÓN LÁ VIỆT NAM - Ảnh: Văn Vượng

 

GIÚP DÂN VƯỢT LŨ - Ảnh: Văn Vượng

Giải Khuyến khích - Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2016

 

BẢN ĐỊNH CƯ MỚI - Ảnh: Vũ Hải

 

 

VƯỢT QUA CƠN GIÔNG - Ảnh: Vũ Hải

 

 

CÁO HẾN - Ảnh: Khổng Thị Yến Anh 

Vũ Hương Xuân