Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018!
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Giao ban công tác Văn học Nghệ thuật 8 tỉnh khu vực Tây Bắc năm 2017 và Hội thảo Nhóm hợp tác VN8+4

(Ngày đăng: 13/10/2017, số lượt xem: 458)

 

      Từ ngày 11 đến 13 tháng 10 năm 2017, tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật (VHNT) Yên Bái đã tổ chức Hội nghị giao ban văn học nghệ thuật 8 tỉnh Tây Bắc gồm Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Hoà Bình, Điện Biên, Sơn La, Vĩnh Phúc, Lai Châu và Hội thảo Nhóm hợp tác phát triển văn học nghệ thuật (VN8+4) gồm các tỉnh: Hải Phòng, Phú Thọ, Sơn La, Yên Bái, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Ninh Bình, Thái Bình, Hoà Bình, Vĩnh Phúc.
      Nhà văn Tùng Điển - Phó Chủ tịch Thường trực UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, đồng chí Dương Văn Tiến - Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã tới dự và chỉ đạo.
     9 tháng đầu năm 2017, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng các Hội VHNT trong khu vực đã tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng tư tưởng, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ VHNT cho đội ngũ cán bộ, hội viên. Các tổ chức Hội trong khu vực đã cùng nhau đoàn kết, đổi mới, tập trung xây dựng đội ngũ, tạo những đột phá trong hoạt động chuyên môn, động viên, khuyến khích văn nghệ sĩ nỗ lực sáng tạo hàng trăm tác phẩm VHNT có giá trị phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
     Theo đó, 9 tháng đầu năm 2017, Hội VHNT Vĩnh Phúc đã hoàn thành tốt chương trình công tác đã đề ra, như: tổ chức thành công Hội nghị Triển khai nhiệm vụ năm 2017 và trao Giải thưởng VHNT tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm lần thứ IV (2011 - 2015); phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Ngày thơ Việt Nam năm 2017 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội; tham dự Hội Báo xuân Đinh Dậu 2017 tỉnh Vĩnh Phúc, giành 01 giải B và 1 giải cho “Gian trưng bày sáng tạo”; hoàn thành xuất bản, quảng bá bộ 10 tổng tập VHNT Vĩnh Phúc đoạt giải thưởng giai đoạn 1997 - 2016; xây dựng dự thảo “Đề án Phát triển VHNT Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030” và “Đề án Hỗ trợ Quỹ sáng tạo VHNT tỉnh Vĩnh Phúc” báo cáo UBND tỉnh; đăng cai tổ chức thành công Triển lãm Mỹ thuật khu vực III (Tây Bắc - Việt Bắc) lần thứ 22, năm 2017; tổ chức thành công Triển lãm Mỹ thuật cá nhân “Đất và người Vĩnh Phúc” của Họa sĩ – hội viên Nguyễn Anh Thập; Triển lãm mỹ thuật cá nhân của Họa sĩ – hội viên Nguyễn Quý Muôn; tổ chức trưng bày và tặng sách nhân Ngày sách Việt Nam; phối hợp với Đài PH-TH Vĩnh Phúc, Báo Vĩnh Phúc thực hiện chuyên mục “Văn học Nghệ thuật”, “Tác phẩm mới”, “Tác giả - Tác phẩm”; tổ chức thành công các Trại sáng tác VHNT theo kế hoạch...
     Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc đã in ấn, phát hành đúng định kỳ, đúng tôn chỉ, mục đích, định hướng, đường lối của Đảng. Tạp chí đã duy trì hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục như “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, “Biển đảo Tổ quốc”; “Xây dựng nông thôn mới”;… đồng thời mở mới mục “Nhắn tìm đồng đội” và mục “Đọc sách cùng bạn”. Thực tiễn cách mạng, công cuộc đổi mới, hội nhập, phát triển của quê hương, đất nước được phản ánh rõ nét trong mỗi số tạp chí.
Bên cạnh thành quả đã đạt được, VHNT các tỉnh trong khu vực còn gặp không ít khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động chuyên môn. Tại Hội nghị, nhiều ý kiến đã tập trung đề xuất những giải pháp với Đảng, Nhà nước, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hội VHNT trong thời gian tới.
     Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái bày tỏ niềm vinh dự của tỉnh nhà khi được đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban VHNT 8 tỉnh Tây Bắc và Hội thảo Nhóm hợp tác VN8+4. Đồng chí hy vọng, vẻ đẹp thiên nhiên, cuộc sống lao động, dựng xây của đất và người Yên Bái sẽ luôn là nguồn cảm hứng, nguồn đề tài hấp dẫn để các văn nghệ sĩ sáng tác những tác phẩm văn học, nghệ thuật chất lượng cao; góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Yên Bái nói riêng cũng như khu vực Tây Bắc nói chung đến bạn bè trong nước và quốc tế.
     Thay mặt lãnh đạo UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, nhà văn Tùng Điển – Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp đã ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác của các Hội VHNT các tỉnh khu vực Tây Bắc; lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của các đại biểu đề nghị với Đảng, Nhà nước và Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam đồng thời yêu cầu các Hội tập trung hoàn thành tốt kế hoạch công tác 3 tháng cuối năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - chính trị của mỗi địa phương và cả nước. Trên cơ sở phân tích, đánh giá những vướng mắc khó khăn tồn tại trong hoạt động VHNT các tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam gợi mở những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 23 - NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ mới”, Nghị quyết số 33 - NQ/TW về “Xây dựng và phát triển Văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.
     Hội thảo Nhóm hợp tác VN8+4 năm 2017 với chủ đề "Vai trò của báo chí văn nghệ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương – thực trạng và giải pháp” đã nhận được 12 ý kiến tham luận. Các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề đánh giá vai trò của báo chí văn nghệ trong việc bám sát nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá, những nội dung cần đổi mới nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả tuyên truyền của báo chí Văn nghệ…
     Thời gian tới, Hội VHNT các tỉnh khu vực Tây Bắc sẽ tập trung khắc phục khó khăn, đoàn kết đội ngũ, giữ vững phẩm chất chính trị, nâng cao năng lực sáng tạo của văn nghệ sỹ; phấn đấu có nhiều tác phẩm, công trình VHNT chất lượng phản ánh đậm nét công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, cũng như vẻ đẹp văn hóa của các dân tộc, vùng miền; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh về mọi mặt, góp phần xây dựng nền văn hóa, văn nghệ Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của đất nước, nhu cầu hưởng thụ những giá trị tinh thần lành mạnh, tốt đẹp của công chúng trong giai đoạn phát triển mới.
     Trong khuôn khổ chương trình làm việc của hội nghị, hội thảo, các đại biểu đã được được Thành ủy, UBND Thành phố Yên Bái tổ chức gặp mặt, thông tin một số vấn đề trọng điểm về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của thành phố và cuộc thi sáng tác VHNT về chủ đề “Thành phố Yên Bái hướng tới đô thị loại III”; dự lễ dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - nơi Bác về thăm và nói chuyện với cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái ngày 25/9/1958; dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Thái Học và các đồng chí của ông tại khu lăng mộ và tượng đài Nguyễn Thái Học (phường Yên Hòa, Tp. Yên Bái); đi thực tế tại vùng hồ Rubi, bản văn hóa Ngòi Tu - xã Vũ Linh - huyện Yên Bình và hồ Thác Bà - huyện Yên Bình. 
     Chia sẻ với Đảng bộ và nhân dân Yên Bái về những mất mát, thiệt hại to lớn trong đợt mưa lũ ngày 11/10/2017, tại Hội nghị, các đại biểu đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào vùng thiên tai.                          Hội VHNT Vĩnh Phúc là đơn vị đăng cai Hội nghị Giao ban VHNT 8 tỉnh Tây Bắc lần thứ Nhất, năm 2018. 
     Phóng viên Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc trân trọng gửi tới quý độc giả một số hình ảnh hoạt động của sự kiện.
 


Đoàn đại biểu làm lễ dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
 
Dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Thái Học và các đồng chí của ông
 
 
Đoàn VNS chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài Nguyễn Thái Học
 
 
Toàn cảnh hội nghị
 
 
Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu tại hội nghị
 
 
Nhà văn Tùng Điển – Phó Chủ tịch Thường trực UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam
phát biểu chỉ đạo hội nghị
 
 
Các đồng chí lãnh đạo Hội VHNT Vĩnh Phúc dự hội nghị

 
Nhà văn Tùng Điển trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia 
 
 
Nhà báo Thanh Vĩnh - PCT Hội VHNT Vĩnh Phúc thay mặt Thường trực Hội nhận cờ đăng cai 
Hội nghị Giao ban VHNT 8 tỉnh Tây Bắc lần thứ Nhất, năm 2018
 
 
 Các đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào vùng thiên tai
 

             Vĩnh Hà

Nguyễn Tạ Vĩnh Hà
Các tin khác