Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018!
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Hội nghị giao ban sơ kết công tác văn hóa - văn nghệ 6 tháng đầu năm 2017 khu vực miền Bắc

(Ngày đăng: 27/07/2017, số lượt xem: 153)

      Ngày 25/7/2017, tại Vĩnh Phúc, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch (VH - TT & DL), Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) Việt Nam và Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban sơ kết công tác văn hóa - văn nghệ 6 tháng đầu năm 2017 khu vực miền Bắc

 Hội nghị giao ban sơ kết công tác văn hóa - văn nghệ 6 tháng đầu năm 2017 khu vực miền Bắc

Ngày 25/7/2017, tại Vĩnh Phúc, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch (VH - TT & DL), Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) Việt Nam và Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban sơ kết công tác văn hóa - văn nghệ 6 tháng đầu năm 2017 khu vực miền Bắc.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Hội Văn học Nghệ thuật, Sở VH - TT & DL 25 tỉnh, thành miền Bắc đã về dự.

Nhà thơ Hữu Thỉnh - Bí thư Đảng, Đoàn, Chủ tịch UBTQ LH các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; đồng chí Trần Văn Vinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc và NSND Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ VH - TT & DL đồng chủ trì hội nghị.

Giới thiệu khái quát về những thành tựu tiêu biểu về mọi mặt của tỉnh Vĩnh Phúc sau 20 năm tái lập tỉnh, đồng chí Trần Văn Vinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc nêu rõ: Cùng với việc đẩy mạnh phát triển nền kinh tế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc luôn coi trọng, đề cao tầm quan trọng của văn hóa, văn nghệ đối với sự nghiệp chung, đặc biệt trong giai đoạn hội nhập, đổi mới, phát triển. Tỉnh ủy đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới, Chỉ thị số 11-CT/TU về "Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm; không uống rượu, bia trong ngày làm việc, không hút thuốc lá nơi công sở"; nâng cao một bước nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về xây dựng và phát triển văn hóa, văn nghệ, xây dựng nếp sống văn hóa mới ở cơ sở cũng như việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đất và người Vĩnh Phúc trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Hội nghị giao ban lần này còn là dịp để Ban Tuyên giáo, Sở VH-TT&DL, Hội VHNT các tỉnh khu vực miền Bắc gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, đánh giá về thực trạng hoạt động công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; tiếp tục đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian tới.

 

                 Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc

           phát biểu tại hội nghị. Ảnh:  Minh Thu

 

Tại Hội nghị, báo cáo sơ kết cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2017, các hoạt động văn hóa, văn nghệ đã được các địa phương tích cực triển khai, đạt thêm nhiều hiệu quả rất đáng trân trọng. Gắn việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với việc đón Tết cổ truyền Xuân Đinh Dậu 2017 và chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, các địa phương đã nỗ lực chỉ đạo các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Hội VHNT các tỉnh, thành trong khu vực đã tích cực, chủ động khắc phục mọi khó khăn, mở trại sáng tác, tổ chức đi thực tế, định hướng, động viên, khuyến khích văn nghệ sĩ bám sát đường lối văn nghệ của Đảng, bám sát hiện thực cuộc sống xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tích cực sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn nghệ ngày càng cao của nhân dân. Bên cạnh đó, công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở cũng từng bước được nâng cao. Việc quản lý, tổ chức lễ hội được các địa phương tập trung chỉ đạo sát sao, tạo nhiều chuyển biến tích cực. Hàng nghìn buổi biểu diễn, triển lãm, liên hoan nghệ thuật, giao lưu văn hóa, văn nghệ, chiếu phim đã được tổ chức, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Hoạt động bảo tồn, bảo tàng, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được thực hiện, đạt thêm nhiều kết quả đáng ghi nhận. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có thêm bước phát triển mới. Việc phát hiện, tôn vinh những điển hình tiên tiến, có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư ngày càng được chú trọng, góp phần nhân lên điều tốt đẹp, tiến bộ, nhân văn… trong cộng đồng.

Nhiều ý kiến thảo luận trong hội nghị đã tập trung chỉ rõ những khó khăn, hạn chế trong thời gian qua, đồng thời đề xuất biện pháp, trao đổi kinh nghiệm tháo gỡ, khắc phục nhằm tiếp tục làm tốt công tác văn hóa, văn nghệ. Theo đó, thời gian tới, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn nghệ; tập trung xây dựng và phát triển nền văn hóa, văn nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; đặc biệt chú trọng bồi dưỡng, xây dựng đạo đức, nhân cách, lối sống con người Việt Nam gắn với việc triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống kết hợp với xây dựng nền văn hóa, văn nghệ Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc… đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thưởng thức văn hóa, văn nghệ của công chúng trong giai đoạn mới.

T.V

Nguyễn Thị Thanh Vĩnh
Các tin khác