CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA!
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị cập nhật thông tin về sáng tác văn học, nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay

(Ngày đăng: 21/08/2019, số lượt xem: 682)

       Sáng 21/8/2019, Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị cập nhật thông tin về sáng tác văn học, nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay cho toàn thể hội viên của Hội. Nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam tới dự chỉ đạo và trực tiếp thông tin cho hội nghị.
 
Nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam,
Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam trực tiếp thông tin cho hội nghị.
 
     Trong thời đại nhiều sôi động và cũng tiềm ẩn nhiều bất trắc như hiện nay, VHNT nói chung càng có ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định bản sắc và phát triển văn hóa, con người. Điều đó tiếp tục đòi hỏi mỗi cán bộ, hội viên của Hội sự trăn trở làm thế nào để sáng tạo ra những tác phẩm có chất lượng cao hơn về tư tưởng và nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhân dân trong giai đoạn cáh mạng mới, đặc biệt là việc tham gia xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, như tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI) của Đảng.
 
Toàn cảnh hội nghị
 
      Nhà thơ Hữu Thỉnh đã thông tin tới hội nghị một số tình hình của văn học nghệ thuật cả nước, tình hình sáng tác văn học nghệ thuật và đặc biệt là việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn học nghệ thuật trong thời gian qua; qua đó khẳng định sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và các cơ quan ban ngành đối với sự nghiệp phát triển VHNT toàn quốc và sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp văn học nghệ thuật của giới văn nghệ sĩ cả nước.
Vĩnh Hà
Nguyễn Tạ Vĩnh Hà