MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019!
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Thể lệ Cuộc thi sáng tác Tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018) và chủ đề: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

(Ngày đăng: 10/04/2018, số lượt xem: 222)

 Căn cứ Kế hoạch số 64-KH/TU ngày 27/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958- 25/9/2018); căn cứ Hướng dẫn số 48-HD/TG ngày 15/12/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018); căn cứ Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 16/03/2018 của UBND tỉnh Yên Bái về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018); căn cứ Kế hoạch công tác năm 2018 của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh về việc tổ chức Cuộc thi Sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018) và chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018) và chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ban hành Thể lệ Cuộc thi như sau:


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nhất là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ, những cống hiến vĩ đại của Người đối với Cách mạng Việt Nam, những giá trị tư tưởng to lớn mang tính thời đại của Người về đại đoàn kết toàn dân, thực hành tiết kiệm, thi đua lao động sản xuất và xây dựng đời sống văn hóa trong tình hình hiện nay.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm làm nổi bật ý nghĩa của sự kiện Bác Hồ thăm Yên Bái, đồng thời ôn lại tình cảm đặc biệt của Bác đối với nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình cảm của nhân dân các dân tộc trong tỉnh với Bác Hồ, qua đó, nhắc nhở, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhớ, thực hiện tốt lời dạy của Bác, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

3. Khẳng định trách nhiệm của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái trong việc tiếp tục thực hiện lý tưởng cách mạng và đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn. Quyết tâm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

II.  ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CUỘC THI

Các họa sĩ chuyên nghiệp, họa sĩ không chuyên nghiệp của tỉnh Yên Bái (mở rộng thêm họa sĩ các tỉnh: Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Vĩnh Phúc). Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, không được tham gia dự thi.

III. YÊU CẦU TÁC PHẨM DỰ THI

1.  Tác phẩm dự thi được thể hiện trên khổ giấy kích thước 54cm x79cm.

2. Tác phẩm phải là những sáng tác trong thời gian gần đây, chưa gửi tham gia các cuộc thi khác, chưa được phổ biến dưới bất kỳ hình thức nào. Không hạn chế về màu sắc và hình thức thể hiện.

3. Mỗi tác giả được gửi một hoặc nhiều tác phẩm tham gia Cuộc thi.

4. Mặt trước tác phẩm không ký tên, mặt sau, bên phải góc dưới ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại của tác giả để liên hệ.
 

 


IV. GIẢI THƯỞNG

 

 

 


Ban Tổ chức cấp Giấy chứng nhận cho các tác giả, đơn vị đoạt giải, tác phẩm được trưng bày triển lãm và tiền thưởng kèm theo.


+ 01 giải Nhất: 5.000.000đ (Năm triệu đồng)

+ 02 giải Nhì: mỗi giải 4.000.000đ (Bốn triệu đồng)

+ 03 giải Ba: mỗi giải  3.000.000đ (Ba triệu đồng)

+ 05 giải Khuyến khích: mỗi giải 2.000.000đ (Hai triệu đồng)

+ 01 giải Tập thể có nhiều tác phẩm tham dự Cuộc thi trị giá: 1.000.000đ (Một triệu đồng).

+ 01 giải cá nhân có nhiều tác phẩm tham dự Cuộc thi trị giá: 1.000.000đ (Một triệu đồng)

Tác phẩm triển lãm: Ban Tổ chức sẽ chọn một số tác phẩm có thất lượng tốt để phục vụ cho công tác triển lãm. Các tác phẩm chọn trưng bày triển lãm được trả chế độ nhuận treo theo quy định của pháp luật hiện hành.

V. SỬ DỤNG TÁC PHẨM

1. Cuộc thi Sáng tác Tranh cổ động tuyên truyền về Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018) và Chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, không nhằm mục đích kinh doanh.

2. Các tác phẩm dự thi không trả lại tác giả. Ban Tổ chức Cuộc thi được quyền sử dụng các tác phẩm đoạt giải và chọn trưng bày triển lãm để phục vụ các hoạt động tuyên truyền trong tỉnh Yên Bái dưới mọi hình thức trong các dịp lễ, kỷ niệm khác khi thấy phù hợp.

3. Tác phẩm có chất lượng tốt tham gia dự thi sẽ được Ban Tổ chức chọn in trên Tạp chí Văn nghệ Yên Bái, Văn nghệ Yên Bái vùng cao, Trang Văn học Nghệ thuật Yên Bái điện tử, trong các tài liệu tuyên truyền khác... được hưởng nhuận bút theo các quy định của pháp luật hiện hành.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ

1. Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả tham dự Cuộc thi. Tác giả chịu trách nhiệm về quyền tác giả, các quyền liên quan theo quy định của pháp luật và thực hiện nghiêm túc Thể lệ Cuộc thi. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan. Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng và Giấy chứng nhận khi có phát hiện vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Việc nộp tác phẩm tham gia dự thi khẳng định tác giả chấp thuận Thể lệ Cuộc thi và chuyển giao quyền sử dụng tác phẩm cho Ban Tổ chức Cuộc thi.

VII. THỜI HẠN, NƠI NHẬN VÀ TỔNG KẾT TRAO GIẢI THƯỞNG

1. Thời gian cuối cùng nhận tác phẩm dự thi: Ngày 20/8/2018 (các đơn vị và tác giả ở xa căn cứ dấu bưu điện nơi gửi)

2. Nơi nhận tác phẩm dự thi:

Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái

Tổ 27, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại liên hệ: 0216.3.852.376

3. Kết quả Cuộc thi được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, Báo Yên Bái, Tạp chí Văn nghệ Yên Bái; Trang Văn học Nghệ thuật Yên Bái điện tử: vanhocnghethuatyenbai.gov.vn

4. Lễ tổng kết, trao thưởng được tổ chức vào dịp tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958- 25/9/2018), (thời gian và địa điểm Ban Tổ chức sẽ thông báo sau).

VIII. BAN GIÁM KHẢO

Thành phần Ban Giám khảo gồm đại diện các cơ quan sau:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái

- Hội Mỹ thuật Việt Nam

- Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái

- Các họa sĩ chuyên ngành đồ họa của Hội Mỹ thuật Việt Nam và Yên Bái

Ban Tổ chức Cuộc thi mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các họa sĩ chuyên nghiệp, không chuyên, sự phối hợp của các Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa, Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh: Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lào Cai để Cuộc thi thành công tốt đẹp.

 BAN TỔ CHỨC
Vũ Hương Xuân