CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA!
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Cuộc thi và triển lãm ảnh, video clip "Ấn tượng Lạng Sơn" năm 2018

(Ngày đăng: 23/01/2018, số lượt xem: 164)

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN

BCĐ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 179  /KH-BCĐ

Lạng Sơn, ngày  29 tháng 12 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi và triển lãm ảnh, videoclip

“Ấn tượng Lạng Sơn” năm 2018

 
 

 

 

          Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 29/5/2015 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động số 116-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ IX Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kế hoạch số 184/KH-UBND của UBND tỉnh tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng Xuân Mậu Tuất lần thứ nhất - Năm 2018. Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi và triển lãm ảnh, videoclip “Ấn tượng Lạng Sơn” năm 2018 với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          - Cụ thể hóa quy định về nghiên cứu, xác định và từng bước đưa những giá trị chuẩn mực của văn hóa, con người Lạng Sơn vào thực tiễn cuộc sống tại Kế hoạch số 53/KH-UBND của UBND tỉnh; cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân thêm hiểu và gắn bó với quê hương, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Huy động những nghệ sĩ nhiếp ảnh, quay phim trong và ngoài tỉnh tham gia sáng tác ảnh, videoclip (sau đây gọi tắt là tác phẩm) đẹp về du lịch Lạng Sơn; tuyển chọn được những tác phẩm đẹp về cảnh quan và con người; vẻ đẹp của hoa Đào và một số loài hoa, cây quý, văn hóa tâm linh, cảnh sắc sơn thủy hữu tình của Xứ Lạng để tuyên truyền quảng bá, giới thiệu các tiềm năng du lịch địa phương;

          - Triển lãm các tác phẩm xuất sắc trong dịp tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng Xuân Mậu Tuất lần thứ nhất - Năm 2018 và Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2018.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm cuộc thi được triển khai trang trọng, tiết kiệm, hiệu qủa, đánh giá đúng chất lượng của các tác phẩm tham dự. Phát hiện, định hướng một số tiêu chí, tiêu chuẩn, giá trị thẩm mỹ, nghệ thuật trong lĩnh vực nhiếp ảnh, videoclip đối với mảnh đất, con người Xứ Lạng;

- Tạo được sự quan tâm, tham gia đông đảo của lực lượng sáng tác chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp; các tác phẩm tham gia cuộc thi phải được các chuyên gia có uy tín và trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực đánh giá, đồng thời huy động sự tham gia đánh giá của cộng đồng công chúng thưởng thức nghệ thuật.

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Phát động cuộc thi từ 01/01/2018 đến hết ngày 30/12/2018, chia làm 02 giai đoạn:

1. Giai đoạn 1: Từ ngày 01/01/2018 - 07/3/2018;

- Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày 01/01/2018 - 28/02/2018;

- Thời gian chấm giải: Từ ngày 01/3/2018 - 07/3/2018;

- Thời gian công bố, trao giải tại Lễ Khai mạc Tuần Văn hóa, Du lịch Lạng Sơn năm 2018: Ngày 08/3/2018 (Tức ngày 21 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

* Lưu ý: Ban Tổ chức sẽ xem xét đưa các tác phẩm tham gia cuộc thi để triển lãm trước thời gian chấm và trao giải Giai đoạn 1 (từ ngày 01/3 - 07/3/2018). Các tác phẩm này không đồng nghĩa với việc ưu tiên, xem xét trong quá trình chấm giải.

2. Giai đoạn 2: Từ ngày 08/3/2018 - 30/12/2018.

- Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày 08/3/2018 - 30/12/2018;

- Thời gian chấm giải: Từ ngày 01/01/2019 - 10/01/2019;

- Thời gian công bố, trao giải (Sẽ có Chương trình sau).

3. Thời gian triển lãm: Từ ngày 10/02/2018 - 15/3/2018 (tức là từ ngày 25 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến ngày 28 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Địa điểm nhận, chấm tác phẩm: Trụ sở Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, số 3 Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Email nhận tác phẩm: bancongtachoivienls@gmail.com.

III. CHỦ ĐỀ CUỘC THI, ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

1. Chủ đề  “Ấn tượng Lạng Sơn”

2. Nội dung

Các tác phẩm ghi lại nét đẹp văn hóa truyền thống, lễ hội, tín ngưỡng, cảnh quan thiên nhiên, đặc sản ẩm thực, các khu, điểm du lịch, khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng; văn hóa và con người Xứ Lạng:

- Khoảnh khắc văn hóa - tâm linh, hoa Đào, ngày tết, lễ hội; thiên nhiên núi đồi, cây và hoa, Người Xứ Lạng;

- Vẻ đẹp, khám phá điểm du lịch quốc gia thành phố Lạng Sơn; di tích quốc gia đặc biệt Bắc Sơn; Khu du lịch Mẫu Sơn; các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Lạng Sơn (Múa sư tử Tày Nùng, Lễ hội đền Tả Phủ - Kỳ Cùng; Lễ hội Trò Ngô - Hữu Lũng, …);

- Biên giới, cửa khẩu ở Lạng Sơn;

- Trải nghiệm nông thôn, làng quê, làng nghề truyền thống Lạng Sơn;

- Ẩm thực và phong tục Xứ Lạng…

2. Đối tượng dự thi

- Mọi tầng lớp Nhân dân trong và ngoài địa bàn tỉnh; các nhiếp ảnh gia, nhà quay phim, dựng phim chuyên nghiệp và không chuyên; du khách trong nước và quốc tế.

- Tác giả tham gia là cá nhân hoặc tập thể; tác giả cá nhân đồng thời được tham gia tác giả tập thể; cá nhân tham gia tác giả tập thể thì chỉ được tham gia tối đa 02 tập thể; cá nhân tham gia đồng thời cả cá nhân và tập thể thì tối đa chỉ được tham gia 01 tác giả tập thể (Ban Tổ chức chỉ liên hệ với trưởng nhóm tác giả đối với trường hợp tác giả là tập thể).

3. Quy định về tác phẩm

3.1. Ảnh

- Ảnh dự thi định dạng file JPEG, BMP hoặc GIF, độ phân giải 300DPI, dung lượng từ 05Mb trở lên (Không ghi chú thích, ký hiệu, tên tác giả trên ảnh).

- Chấp nhận ảnh được xử lý kỹ thuật photoshop (hay các phần mềm) chỉnh sửa độ sáng, tối nhưng không làm thay đổi bố cục, nội dung ảnh;

- Kích thước chung: tỷ lệ 3:4; 16:9; một số kích thước khác đặc biệt, phù hợp với nội dung hình ảnh thể hiện như panorama (toàn cảnh).

3.2. Videoclip

- Videoclip có chất lượng cao (HD, Full HD, MPEG,…), thời lượng không quá 05 phút;

- Videoclip có thể quay bằng điện thoại di động, máy chụp ảnh, máy quay phim hoặc flycam. Trường hợp videoclip được quay bằng điện thoại phải có chế độ khung hình 16:9 (HD);

- Videoclip phải được dàn dựng, biên tập (hoặc nếu không thì phải đảm bảo chuyển tải có chủ ý, có ý đồ rõ ràng) lồng âm thanh, thuyết minh, hướng dẫn, trải nghiệm, nhạc nền (không vi phạm về bản quyền, có thể sử dụng kho nhạc youtube, các website nhạc miễn phí có bản quyền hoặc kho nhạc của các ứng dụng quay phim, biên tập video);

- Videoclip dự thi kèm phải đính kèm:

+ File lời bình sử dụng trong clip (nếu có);

+ Tên tất cả bản nhạc được sử dụng trong videoclip. Trường hợp là bản nhạc từ nguồn miễn phí, phải có địa chỉ nguồn lấy bài. Trường hợp là bản nhạc phải mua bản quyền phải đính kèm bản photo giấy tờ chứng minh tác giả đã mua quyền được sử dụng bản nhạc;

+ Trường hợp videoclip có sử dụng một hoặc một vài tư liệu khác, tác giả phải đính kèm bản liệt kê các tư liệu đó, thời gian bắt đầu và kết thúc sử dụng tư liệu trong clip, địa chỉ nguồn tư liệu và bản photo giấy tờ chứng minh tác giả có quyền được sử dụng tư liệu đó trong clip;

- Videoclip nếu có tiếng thì âm thanh phải rõ ràng, dễ nghe; videoclip dự thi có lời dẫn phải đính kèm bản lời dẫn bằng file word;

- Videoclip dự thi phải đảm bảo tính thực tế, chân thật, không vi phạm thuần phong mỹ tục, không vi phạm pháp luật Việt Nam, không được xuất hiện hình ảnh logo của các nhãn hàng, doanh nghiệp.

3.3. Quy định chung đối với tác phẩm

- Mỗi tác giả gửi tối đa không quá 05 tác phẩm dự thi/giai đoạn I; tối đa 10 tác phẩm/chung cuộc đến hết ngày 30/12/2018.

- Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm chưa từng đoạt giải trong bất kỳ cuộc thi nào trước đây và hiện không tham gia trong bất kỳ cuộc thi nào đang được tổ chức;

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về tranh chấp tác quyền. Ban Tổ chức được quyền sử dụng ảnh tham gia cuộc thi trong các hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch Lạng Sơn mà không phải xin phép hay trả phí cho tác giả, nhưng bản quyền tác phẩm vẫn thuộc về tác giả;

- Ban Tổ chức có quyền từ chối, loại các tác phẩm vi phạm qui định của cuộc thi;

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo không được tham gia dự thi.

IV. QUY TRÌNH CHẤM GIẢI VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Quy trình chấm giải

- Các tác phẩm tham dự sẽ được Tổ Thư ký mã hóa bằng số và ký tự trước khi chuyển đến Ban Giám khảo. Ban Giám khảo sẽ chấm từng tác phẩm theo thang điểm và gửi về Tổ Thư ký tổng hợp;

- Ngoài ra, Tổ Thư ký sẽ mã hóa và đăng tải các tác phẩm dự thi trên website du lịch tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ http://dulichlangson.com.vn, kết nối chia sẻ trên fanpage: facebook.com/dulich.langson. Tác phẩm nhận được số lượng bình chọn nhiều nhất từ người xem trên website  http://dulichlangson.com.vn trong thời gian quy định (Giai đoạn I đến hết ngày 28/02/2018. Giai đoạn II đến hết ngày 30/12/2018) sẽ dành giải "Tác phẩm được yêu thích qua mạng do khán giả bình chọn".

2. Cơ cấu giải thưởng

- Giải được chấm cho ảnh riêng, videocip riêng; mức thưởng cụ thể quy định tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này. Tổng giải thưởng của cuộc thi là 286.000.000 đồng.

- Ngoài ra, các ảnh, videpclip được chọn triển lãm, đăng phát trên màn hình LED khai mạc Lễ hội hoa Đào, phát sóng trên truyền hình sẽ nhận được nhuận bút theo quy định.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn ngân sách Nhà nước hỗ trợ;

- Nguồn kinh phí xã hội hóa và các nguồn thu hợp pháp khác.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh

- Chỉ đạo toàn diện cuộc thi và triển lãm. Chủ trì, ban hành các văn bản: Quyết định thành lập Ban Tổ chức cuộc thi (bao gồm các thành viên: Hội Văn học Nghệ thuật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, mời Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia); Quyết định thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký; Thể lệ cuộc thi và triển lãm; thực hiện các trình tự, thủ tục pháp lý, hồ sơ đăng ký tổ chức thi và triển lãm; theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức cuộc thi theo quy định;

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức phát động cuộc thi; tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng về cuộc thi và công bố kết quả, giải thưởng; vận động các Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, các Hội viên chi hội Nhiếp ảnh, các nhà nhiếp ảnh, quay phim tham gia sáng tác, gửi tác phẩm tham dự cuộc thi và triển lãm;

- Lập dự toán kinh phí chi cho các hoạt động gửi Sở Tài chính xem xét, thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt; tiếp nhận kinh phí, hiện vật tài trợ của các doanh nghiệp, nhà tài trợ, thực hiện các thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

- Thu nhận file ảnh, videoclip của tác giả tham gia cuộc thi và bàn giao tác phẩm cho Ban Tổ chức, Ban Giám khảo đúng thời hạn quy định; nhận tác phẩm được chọn vào triển lãm và đạt giải để triển lãm; bảo quản tác phẩm trong thời gian triển lãm;

- Chuẩn bị hiện vật khen thưởng.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh

- Phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh hỗ trợ công tác tổ chức, ban hành Thể lệ cuộc thi và triển lãm; các hoạt động liên quan của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh trong cuộc thi và triển lãm;

- Chỉ đạo Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh tạo điều kiện về địa điểm, phương tiện phục vụ cuộc thi và triển lãm;

- Đề xuất Trưởng Ban Chỉ đạo cử thành viên Ban Chỉ đạo, giao Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phối hợp với Ban Tổ chức cuộc thi triển khai các nội dung công việc khi có yêu cầu.

 

3. Sở Thông tin và Truyền thông

 

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về cuộc thi và triển lãm; chủ trì thiết lập và quản lý, cập nhật, tổng hợp và báo cáo kết quả tác phẩm dự thi trên website http://dulichlangson.com.vnfanpage  www.facebook.com/dulich.langson.

4. Sở Tài chính

Thẩm định kinh phí do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

5. Văn phòng UBND tỉnh

Hỗ trợ liên hệ các doanh nghiệp, các Nhà tài trợ tài trợ kinh phí giải thưởng cho cuộc thi.

6. Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Có kế hoạch xây dựng và thực hiện tuyên truyền, đăng, phát tin, bài phóng sự tuyên truyền, quảng bá giới thiệu trên truyền hình và Báo Lạng Sơn.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi và triển lãm ảnh, videoclip “Ấn tượng Lạng Sơn” năm 2018. Yêu cầu các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh, các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả./.

 

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy (BC);

- TT. HĐND tỉnh (BC);

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;

- UBND các huyện, thành phố;

- Hiệp hội du lịch tỉnh;

- C, PCVP UBND tỉnh,

  các Phòng: KGVX, KTTH, TH, TH-CB;

- Lưu VT, KGVX (LHH).

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Hồ Tiến Thiệu

 

 

 

PHỤ LỤC

Cơ cấu giải thưởng cuộc thi và triển lãm ảnh, videoclip

“Ấn tượng Lạng Sơn” năm 2018

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-BCĐ ngày      /12/2017 của Ban Chỉ đạo)

 
 

 

 


 

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

(Giải thưởng cho ảnh riêng, videoclip riêng. Cơ cấu như nhau)

1. Giai đoạn I

a) Giải do Ban Giám khảo chấm chọn

- 01 giải Nhất trị giá 8.000.000 đồng và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng; Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng, Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

- 05 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng, Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

b) Giải do độc giả bình chọn

01 giải cho tác phẩm có tổng lượt độc giả bình chọn nhiều nhất (hiện vật trị giá 1.000.000 đồng), Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức, Voucher (Phiếu ưu đãi giảm giá) của Nhà hàng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn cho 08 người.

(Tổng số 33 triệu đồng tiền giải thưởng cho giải ảnh; 33 triệu đồng tiền giải thưởng cho giải videoclip. Tổng số tiền thưởng giai đoạn I là 66 triệu đồng).

2. Giai đoạn II

a) Giải do Ban Giám khảo chấm chọn

- 01 giải Nhất trị giá 8.000.000 đồng và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng; Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng, Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

- 05 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng, Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

b) Giải do độc giả bình chọn

01 giải cho tác phẩm có tổng lượt độc giả bình chọn nhiều nhất (hiện vật trị giá 1.000.000 đồng), Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức, Voucher (Phiếu ưu đãi giảm giá) của Nhà hàng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn cho 08 người.

(Tổng số 33 triệu đồng tiền giải thưởng cho giải ảnh; 33 triệu đồng tiền giải thưởng cho giải videoclip. Tổng số tiền thưởng giai đoạn II là 66 triệu đồng).

3. Giải Chung cuộc

a) Giải do Ban Giám khảo chấm chọn

- 01 giải Nhất trị giá 15.000.000 đồng, Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng, Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng, Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

- 11 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng, Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

b) Giải do độc giả bình chọn

01 giải cho tác phẩm có tổng lượt độc giả bình chọn nhiều nhất (hiện vật trị giá 2.000.000 đồng), Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức, Voucher (Phiếu ưu đãi giảm giá) của Nhà hàng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn cho 08 người.

(Tổng số 77 triệu đồng tiền giải thưởng cho giải ảnh, 77 triệu đồng tiền giải thưởng cho giải videoclip. Tổng số tiền giải thưởng Chung cuộc là 154 triệu đồng. Tổng tiền thưởng toàn giải là 286 triệu đồng).

 
 

 

 

 

 

 

 

Vũ Hương Xuân
Các tin khác