CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA!
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị Ban chấp hành

(Ngày đăng: 05/09/2019, số lượt xem: 1195)

           Thực hiện chương trình công tác Hội năm 2019, hướng tới Đại hội Hội VHNT Vĩnh Phúc khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; sáng ngày 5/9/2019, Hội VHNT Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành. Dự hội nghị có các ông, bà Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, Ban Công tác hội viên trẻ của Hội.

          Năm 2019 là năm “bản lề” giữa hai nhiệm kỳ hoạt động của Hội VHNT Vĩnh Phúc, vì vậy, với phương châm vừa nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn đã đề ra trong năm, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ mà nghị quyết đại hội khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã đề ra; Hội VHNT Vĩnh Phúc vừa tập trung trí tuệ, nhân lực, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể nhằm tổ chức thành công Đại hội Hội VHNT Vĩnh Phúc khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Theo đó, hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2014 - 2019, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 - 2024; góp ý kiến sửa đổi dự thảo Điều lệ Hội và dự thảo đề án nhân sự BCH của Hội trong nhiệm kỳ tới; đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể trong kỳ đại hội cho các thành viên Ban chấp hành.

         P.V

Vũ Hương Xuân