Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018!
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Hội thảo “Nâng cao chất lượng tạp chí văn học, nghệ thuật địa phương”

(Ngày đăng: 25/10/2017, số lượt xem: 323)

   Trong 2 ngày 23, 24 tháng 10 năm 2017, tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; Hội VHNT tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng Tạp chí Văn học nghệ thuật địa phương” với sự tham gia của các Hội VHNT khu vực Đồng bằng sông Hồng và một số Hội VHNT tỉnh bạn.  Nhà văn Tùng Điển - Phó Chủ tịch Thường trực UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; Tiến sĩ Nguyễn Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã tới dự và chỉ đạo Hội thảo.
    Thời gian qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng các Hội VHNT trong khu vực đã tiếp tục đoàn kết, đổi mới, tập trung xây dựng đội ngũ, động viên, khuyến khích văn nghệ sĩ nỗ lực sáng tạo hàng trăm tác phẩm VHNT có giá trị, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tạp chí Văn học nghệ thuật của các địa phương đều giữ đúng tôn chỉ, mục đích; đúng định hướng tư tưởng của Đảng, tích cực góp phần tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, bám sát và phục vụ kịp thời yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, có nhiều bước tiến về nội dung và chất lượng, hình thức nghệ thuật; làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, tích cực tham gia xây dựng con người mới trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Các tác phẩm được đăng tải trên các Tạp chí VHNT địa phương đã phản ánh một cách sinh động về cuộc sống, con người, phản ánh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của từng địa phương nói riêng và cả nước nói chung.
    Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình khó khăn của kinh tế thế giới và trong nước đã tác động không nhỏ đến hoạt động báo chí nói chung và báo chí văn nghệ nói riêng. Nhiều tờ báo, tạp chí Văn nghệ đã giảm kỳ, giảm trang, giảm số lượng phát hành. Bên cạnh đó, chất lượng một số tác phẩm VHNT chưa cao, chưa đáp ứng được kỳ vọng. Ở một số địa phương còn có tình trạng các văn nghệ sĩ, hội viên chưa thật sự gắn bó với Hội, chưa tích cực sáng tác…
    Hội thảo đã nhận được 14 ý kiến tham luận tập trung đánh giá vai trò của báo chí văn nghệ trong việc bám sát nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá, những nội dung cần đổi mới nhằm nâng cao vị thế, chất lượng, hiệu quả tuyên truyền của báo chí Văn nghệ… trong giai đoạn phát triển mới của quê hương, đất nước.
    Thay mặt Hội VHNT Vĩnh Phúc, Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc; nhà báo Thanh Vĩnh - Phó Chủ tịch Hội, Tổng Biên tập Tạp chí phát biểu tham luận đã nêu bật những thành quả, cũng như một số vướng mắc, khó khăn của tổ chức Hội cũng như Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc; theo đó, Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, được công chúng và lãnh đạo các cấp đánh giá cao, đáp ứng tốt yêu cầu của nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thưởng thức VHNT của công chúng; đồng thời đề xuất một số giải pháp góp phần nhằm tiếp tục khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc theo phương châm đúng, trúng, hay, đẹp nhằm phục vụ sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của tỉnh nhà, của đất nước, của nền văn nghệ Việt Nam trong giai đoạn mới.
    Tại Hội thảo, các đại biểu nhất trí với phương hướng hoạt động trong thời gian tới, đó là: Tổ chức Hội cũng như báo chí văn nghệ các địa phương tập trung khắc phục khó khăn, đoàn kết đội ngũ, giữ vững phẩm chất chính trị, nâng cao năng lực sáng tạo của văn nghệ sỹ; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh gắn liền với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; phấn đấu có nhiều tác phẩm, công trình VHNT chất lượng cao, phản ánh đậm nét công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, cũng như vẻ đẹp văn hóa của các dân tộc, vùng miền; góp phần xây dựng nền văn hóa, văn nghệ Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của đất nước, nhu cầu hưởng thụ những giá trị tinh thần lành mạnh, tốt đẹp của công chúng trong giai đoạn phát triển mới.
    Phát biểu tại Hội thảo; Tiến sĩ Nguyễn Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã đánh giá cao vai trò của các báo chí văn nghệ Hưng Yên cũng như các địa phương trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; đồng thời nhấn mạnh: Buổi Hội thảo là dịp để các Hội VHNT, cơ quan báo chí văn nghệ trong khu vực các tỉnh đồng bằng sông Hồng và một số tỉnh bạn gặp gỡ giao lưu, trao đổi nghiệp vụ, đưa ra các giải pháp hữu hiệu nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng báo chí văn nghệ địa phương trong khu vực.
    Thay mặt lãnh đạo UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, nhà văn Tùng Điển - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã dạt được của báo chí văn nghệ các địa phương trong khu vực; tiếp nhận những kiến nghị, đề xuất của các đại biểu đề nghị với Đảng, Nhà nước và Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam đồng thời yêu cầu các Hội và báo chí văn nghệ địa phương trong khu vực tập trung hoàn thành tốt kế hoạch công tác cuối năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - chính trị của mỗi địa phương và cả nước.
    Trên cơ sở phân tích, đánh giá những vướng mắc khó khăn tồn tại trong hoạt động Tạp chí văn nghệ các tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam gợi mở một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, nhằm đưa nền VHNT và báo chí văn nghệ trong khu vực vươn tầm cao mới, xứng với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Trong khuôn khổ chương trình làm việc của Hội thảo, các đại biểu đã được đến thăm các di tích lịch sử tiêu biểu của Hưng Yên như Văn miếu Xích Đằng, đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo, chùa Chuông, đền Mẫu; cây nhãn tổ 300 năm tuổi…
    Phóng viên tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc trân trọng gửi tới quý độc giả một số hình ảnh của Hội thảo.
 
Tiến sĩ Nguyễn Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên phát biểu tại Hội thảo
 
Nhà văn Tùng Điển - Phó Chủ tịch Thường trực UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội thảo
 
 Toàn cảnh Hội thảo
 
Nhà báo Thanh Vĩnh - Phó Chủ tịch Hội, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc phát biểu tham luận 
 
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
 

Các dại biểu thăm quan di tích lịch sử Văn miếu Xích Đằng
 
Các đại biểu thăm quan di tích lịch sử Chùa Chuông
 
Các đại biểu làm lễ dâng hương tại Đền thờ Đức thánh Trần Hưng Đạo
 
Các đại biểu thăm di tích lịch sử Đền Mẫu 
 
Các đại biểu thăm cây nhãn tổ tại Chùa Hiến
 
 
Vĩnh Hà
Nguyễn Tạ Vĩnh Hà
Các tin khác