NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 93 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925 - 21/6/2018)
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 17, năm 2017

(Ngày đăng: 22/01/2018, số lượt xem: 26)

 

NHỊP ĐIỆU CÔNG TRÌNH - Ảnh: Đinh Văn Cường

Huy chương Bạc - Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2017

 

CA ĐÊM - Ảnh: Vĩnh Hà

Triển lãm ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2017

 

DÁNG CHIỀU - Ảnh: Vũ Tố Hảo 

Triển lãm ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2017

 

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG - Ảnh: Vũ Đức Trường 

Triển lãm ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2017

 

CHO KỊP THỜI  VỤ - Ảnh: Nguyễn Trọng Khanh

Triển lãm ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2017

 

VỀ NHÀ - Ảnh: Hoàng Dương 

Triển lãm ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2017

 

LỄ TUYÊN THỆ - Ảnh: ĐInh Văn Cường 

Triển lãm ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2017

 

LÊN NƯƠNG - Ảnh: Văn Vượng 

Triển lãm ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2017

 

NGHỀ LÀM TƯƠNG SƠN ĐÔNG - Ảnh: Lê Hồng Khoa

Triển lãm ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2017

 

NUÔI VỊT SIÊU TRỨNG - Ảnh: Vũ Đức Hải 

Triển lãm ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2017

 

CƠN MƯA NGANG QUA - Ảnh: Bùi Việt Đức 

Triển lãm ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2017

 

TRONG GIỜ LÀM VIỆC - Ảnh: Hoàng Dương 

Triển lãm ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2017

 

SẢN XUẤT THÉP VIỆT ĐỨC - Ảnh: Hoàng Dương

Triển lãm ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2017

 

SẢN XUẤT HÀNG MÂY TRE ĐAN XUẤT KHẨU - Ảnh: Nguyễn Thị Hải Hà

Triển lãm ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2017

 

TIẾN ĐỘ CÔNG TRÌNH - Ảnh: Hoàng Dương

Triển lãm ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2017

 

TRÊN BẾN SÔNG QUÊ - Ảnh: Trần Tuấn

Triển lãm ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2017

 

TRÌNH TƯỜNG NHÀ - Ảnh: Vũ Hải 

Triển lãm ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2017

 

MÙA NƯỚC ĐỔ - Ảnh: Bùi Việt Đức

Triển lãm ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2017

 

 

Vũ Hương Xuân