CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA!
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 17, năm 2017

(Ngày đăng: 22/01/2018, số lượt xem: 879)

 

NHỊP ĐIỆU CÔNG TRÌNH - Ảnh: Đinh Văn Cường

Huy chương Bạc - Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2017

 

CA ĐÊM - Ảnh: Vĩnh Hà

Triển lãm ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2017

 

DÁNG CHIỀU - Ảnh: Vũ Tố Hảo 

Triển lãm ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2017

 

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG - Ảnh: Vũ Đức Trường 

Triển lãm ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2017

 

CHO KỊP THỜI  VỤ - Ảnh: Nguyễn Trọng Khanh

Triển lãm ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2017

 

VỀ NHÀ - Ảnh: Hoàng Dương 

Triển lãm ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2017

 

LỄ TUYÊN THỆ - Ảnh: ĐInh Văn Cường 

Triển lãm ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2017

 

LÊN NƯƠNG - Ảnh: Văn Vượng 

Triển lãm ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2017

 

NGHỀ LÀM TƯƠNG SƠN ĐÔNG - Ảnh: Lê Hồng Khoa

Triển lãm ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2017

 

NUÔI VỊT SIÊU TRỨNG - Ảnh: Vũ Đức Hải 

Triển lãm ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2017

 

CƠN MƯA NGANG QUA - Ảnh: Bùi Việt Đức 

Triển lãm ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2017

 

TRONG GIỜ LÀM VIỆC - Ảnh: Hoàng Dương 

Triển lãm ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2017

 

SẢN XUẤT THÉP VIỆT ĐỨC - Ảnh: Hoàng Dương

Triển lãm ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2017

 

SẢN XUẤT HÀNG MÂY TRE ĐAN XUẤT KHẨU - Ảnh: Nguyễn Thị Hải Hà

Triển lãm ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2017

 

TIẾN ĐỘ CÔNG TRÌNH - Ảnh: Hoàng Dương

Triển lãm ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2017

 

TRÊN BẾN SÔNG QUÊ - Ảnh: Trần Tuấn

Triển lãm ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2017

 

TRÌNH TƯỜNG NHÀ - Ảnh: Vũ Hải 

Triển lãm ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2017

 

MÙA NƯỚC ĐỔ - Ảnh: Bùi Việt Đức

Triển lãm ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2017

 

 

Vũ Hương Xuân