CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA!
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
Thông báo của thường trực BCH hội nhà văn Việt Nam (nhiệm kỳ 2015-2020)

Thông báo của thường trực BCH hội nhà văn Việt Nam (nhiệm kỳ 2015-2020) (27/09/2017)

Ngày 20 tháng 6 năm 2017, tại Hà Nội, Thường trực Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã tiến hành Hội nghị mở rộng với sự tham gia của Trưởng ban Kiểm tra nhằm xem xét và thông qua một số nội dung sau đây.
Trao thưởng các bài viết, tác phẩm lý luận, phê bình văn học

Trao thưởng các bài viết, tác phẩm lý luận, phê bình văn học (22/06/2017)

Chiều 2/3, tại Hà Nội, Hội đồng, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức Lễ trao thưởng các công trình, bài viết, tác phẩm lý luận, phê bình văn học nghệ thuật năm 2015.
#