CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA!
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Mỹ thuật Vĩnh Phúc - Tuyển tập tác phẩm đoạt Giải thưởng Văn học Nghệ thuật (1997 - 2016)

(Ngày đăng: 18/01/2018, số lượt xem: 2842)

 

 

 

 

BÙI HIẾU

Hà Nội - Thành phố hòa bình - Hội nhập và phát triển (Tranh cổ động, 2010)

Giải Khuyến khích - Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

 

BÙI HIẾU

Biểu trưng Cục Thương mại Điện tử và Công nghệ thông tin, Bộ Công Thương - Việt Nam, 2011

 

BÙI HIẾU 

Ngõ xưa (Khắc thạch cao)

Tác phẩm giới thiệu dự Giải Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, 2011

 

ĐÀO THỊ HỒNG VÂN

Ngõ xưa (Sơn dầu, 2010)

Giải Nhất, Giải thưởng VHNT tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm lần thứ IV (2011 - 2015)

 

ĐÀO THỊ HỒNG VÂN

Hòa sắc hòa bình (Lụa, 2008)

Giải Nhất - Giải thưởng VHNT tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm lần thứ IV (2011 - 2015)

 

ĐÀO DUY THANH

Trời của ta, Biển - Đảo của ta 

Giải Khuyến khích - Cuộc thi về Biển đảo do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức, 2013

 

ĐỖ MẠNH HÀ

Xóm nhỏ (Giấy dó)

Triển lãm Mỹ thuật khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc, 2000

 

 

ĐỖ MẠNH HÀ

Làng Hoàng Chung (Sơn dầu)

Triển lãm Mỹ thuật khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc, 2008

 

HOÀNG ĐÌNH HÀO

Trong phân xưởng (Giấy mực)

Triển lãm Mỹ thuật khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc, 2014

 

HOÀNG ĐÌNH HÀO

Hội làng (Sơn khắc)

Triển lãm Mỹ thuật khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc, 2006

 

HOÀNG HÙNG

Âu Cơ và Lạc Long Quân (Lụa)

Triển lãm Mỹ thuật khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc, 2007

 

HOÀNG HÙNG

Chạy nước nấu cơm thi (Lụa)

Giải Khuyến khích - Giải thưởng VHNT tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm lần I (1995 - 2000)

 

HOÀNG TRÚC

Nghỉ hè giúp mẹ (Sơn dầu)

Triển lãm Mỹ thuật khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc, 2004

 

HOÀNG TRÚC

Ký ức tuổi thơ (Sơn dầu)

 Giải B - Triển lãm Mỹ thuật khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc, 2005

Giải C - Giải thưởng VHNT tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm lần II (2000 - 2005)

 

KHỔNG ĐỖ DUY

Âm thanh của rừng (Acrylic)

 Triển lãm Mỹ thuật khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc, 2016

 

KHỔNG ĐỖ DUY

Thoáng quê (Sơn dầu)

 Tác phẩm giới thiệu dự Giải Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, 2013

 

 

LÂM THỊ ĐÀO TIÊN

Trại dưỡng lão (Khắc gỗ)

 Giải B - Giải thưởng VHNT tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm lần IV (2011 - 2015)

 

LÂM THỊ ĐÀO TIÊN

Phong cảnh Nậm poong 2 (Khắc gỗ)

Triển lãm Mỹ thuật khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc, 2010

 

LÂM THỊ ĐÀO TIÊN

Phong cảnh phố núi (Lụa)

Triển lãm Mỹ thuật khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc, 2013

 

LÂM THỊ ĐÀO TIÊN

Biển đảo quê hương (Khắc gỗ)

Triển lãm Mỹ thuật khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc, 2016

 

LÂM THỊ ĐÀO TIÊN

Phong cảnh II (Sơn dầu)

Triển lãm Mỹ thuật khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc, 2012

 

LÊ DUY NGOẠN

Cộng sinh (Gốm nâu, 2013)

Giải A, Giải thưởng VHNT tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm lần thứ IV (2011 - 2015)

 

LÊ PHẠM HIỀN

Vĩnh cửu (Gốm nâu, 2007)

Giải trẻ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, 2008

Giải Khuyến khích - Giải thưởng VHNT tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm lần thứ III (2006 - 2010)

 

LÊ THÀNH CHUNG

Bạn cùng buổi chợ (Sơn mài, 2014)

Tác phẩm giới thiệu dự Giải Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, 2014

Giải C - Giải thưởng VHNT tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm lần thứ IV (2011 - 2015)

 

LÊ THÀNH CHUNG

Bạn cùng buổi chợ (Sơn mài, 2014)

Triển lãm Mỹ thuật khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc, 2001

 

LÊ THÀNH CHUNG

Hai Bà Trưng khởi nghĩa (Sơn khắc, 2000)

Tác phẩm giới thiệu dự Giải Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, 2000

 

LÊ THÀNH CHUNG

Chín bận núi rừng (Sơn mài, 2005)

Triển lãm Mỹ thuật khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc, 2005

 

LÊ THÀNH CHUNG

Mùa đông tới (Sơn mài, 2002)

Tác phẩm giới thiệu dự Giải Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, 2002

 

LÊ THÀNH CHUNG

Ấn tượng Sapa (Sơn dầu, 2012) 

Triển lãm Mỹ thuật khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc, 2012

 

NGÔ TIẾN DŨNG

Ký ức Đầm Vạc 18 (Phấn màu, 2012)

Giải Khuyến khích - Giải thưởng VHNT tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm lần thứ IV (2011 - 2015)

 

NGÔ TIẾN DŨNG

Vũ nữ (Khắc gỗ, 2013)

 

Nhóm tác phẩm Tranh cổ động

Giải B - Giải thưởng VHNT tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm lần thứ III (2006 - 2010)

 

 

 

Nhóm tác phẩm Tranh cổ động

Giải B - Giải thưởng VHNT Vĩnh Phúc 5 năm lần thứ IV (2011 - 2015)

 

 

NGUYỄN ANH MINH

Việt Nam - Cu Ba

Giải Nhất - Cuộc thi toàn quốc TCĐ (Tình hữu nghị Việt Nam - Cu Ba), 2015

 

NGUYỄN ANH MINH

70 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam  

Giải Nhất - Cuộc thi toàn quốc TCĐ, 2015

 

 

NGUYỄN ANH PHƯƠNG

Hạnh phúc (Sơn dầu)

 

NGUYỄN ANH THẬP

Lễ hội trên quê hương Vĩnh Phúc

Giải A - Giải thưởng VHNT tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm lần thứ I (1995 - 2000)

 

 

 

NGUYỄN ANH THẬP

Vì an ninh tổ quốc

Giải C, Giải thưởng VHNT Vĩnh Phúc 5 năm lần thứ IV (2011 - 2015)

 

NGUYỄN BÁ NHÂN

Trẻ mục đồng (Sơn mài)

Giải C, Giải thưởng VHNT tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm lần II (2000 - 2005)

 

NGUYỄN CHÍ TÌNH

Giải Khuyến khích, Giải thưởng VHNT tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm lần IV (2011 - 2015)

 

NGUYỄN CÔNG TƯỚC

Xây dựng trụ móng cầu (Acrylic)

Triển lãm Mỹ thuật khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc, 2009

 

NGUYỄN CÔNG TƯỚC

Rừng cọ (Sơn dầu)

Triển lãm Mỹ thuật khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc, 2010

 

NGUYỄN ĐÀI

Nguồi cội (Sơn dầu, 2008)

 

NGUYỄN ĐÀI

 

Cháu nội (Màu nước, 2009)

 

NGUYỄN DUY KHIÊM

Ngã giá (Lụa, 2015)

Giải C - Giải thưởng VHNT tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm lần thứ IV (2011 - 2015)

 

NGUYỄN DUY MẠNH

Ký ức không nguyên vẹn (Điêu khắc, sắp đặt - Sợi, nông cụ)

Giải C - Giải thưởng VHNT tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm lần thứ IV (2011 - 2015)

 

NGUYỄN DUY MẠNH

Nông cụ (Điêu khắc, sắp đặt - Sợi, nông cụ)

Tác phẩm giới thiệu Giải Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, 2013

 

NGUYỄN DUY MẠNH

Phân hủy (Điêu khắc, sắp đặt - Sợi, nông cụ)

Triển lãm Mỹ thuật khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc, 2014

 

NGUYỄN DUY MẠNH

Chấn thương số 2 (Sơn dầu, 2011)

Giải Khuyến khích Festival Mỹ thuật trẻ, 2011

 

 

NGUYỄN DUY MẠNH

Vô đề 1 (Điêu khắc, sắp đặt - Ghế, sợi)

Triển lãm 10 năm điêu khắc toàn quốc (2003 - 2013)

 

NGUYỄN DUY MẠNH

Vô đề 2 (Điêu khắc, sắp đặt - Ghế, sợi)

Triển lãm 10 năm điêu khắc toàn quốc (2003 - 2013)

 

NGUYỄN HỌC

Dưới chân núi Tam Đảo (Sơn dầu)

Giải Khuyến khích - Giải thưởng VHNT tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm lần thứ I (1995 - 2000)

 

NGUYỄN HỌC

Ca đêm (Sơn dầu)

Giải Khuyến khích - Giải thưởng VHNT tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm lần thứ II (2000 - 2005)

 

NGUYỄN KIM NGỌC

Phiên chợ vùng cao (Sơn mài, 2013)

Triển lãm Mỹ thuật khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc, 2013

 

NGUYỄN KIM NGỌC

Bạch sâm (Sơn mài, 2015)

Giải Khuyến khích, Triển lãm Việt Nam - Hà Quốc dành cho họa sĩ trẻ tại Hà Nội, 2015

 

NGUYỄN KIM NGỌC

Một vở diễn (Sơn mài, 2016)

Triển lãm Mỹ thuật khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc, 2016

 

NGUYỄN QUỲNH THƠM

Thiếu nữ (Sơn dầu, 2003)

 

Nhóm tác phẩm

Giải A, Giải thưởng VHNT tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm lần thứ III (2006 - 2010)

NGUYỄN LƯU

Chân dung thiếu phụ dao (Gỗ)

 

 

NGUYỄN LƯU

 

Đêm trở gió (Gỗ)


 

NGUYỄN LƯU

 

Chiều muộn (Gỗ)


 

NGUYỄN LƯU

 

Du kích Tây Bắc Chiềng Khoi (Gỗ)

 

NGUYỄN MẠNH TUẤN

30/4/1975 - 20/4/2005

Giải Khuyến khích - Giải thưởng VHNT tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm lần thứ II (2000 - 2005)

 

NGUYỄN MẠNH TUẤN

60 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Giải Khuyến khích - Tranh cổ động toàn quốc, 2005

 

NGUYỄN MẠNH TUẤN

Tất cả cử tri hăng hái tham gia bầ cử đại biểu hội đồng nhân dân

Giải Khuyến khích - Tranh cổ động toàn quốc, 2011

 

NGUYỄN MẠNH TUẤN

Hòa bình, ấm no, hạnh phúc

Giải Khuyến khích - Tranh cổ động toàn quốc, 2010

 

NGUYỄN THỊ LƯƠNG

Nắng sớm trung du (Bột màu, 2014)

 

NGUYỄN THỊ LƯƠNG

 

Vào ca (Sơn dầu, 2011)

 

NGUYỄN QUÝ MUÔN

Nghiêm cấm (Tranh cổ động)

Giải Khuyến khích - Tranh cổ động toàn quốc về đề tài an toàn giao thông

 

NGUYỄN QUÝ MUÔN

Tình mẹ (Gỗ)

Tác phẩm giới thiệu dự Giải Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, 2011

 

NGUYỄN XUÂN ĐỆM

Mùa thu (Gốm, 2008)

 

NGUYỄN XUÂN ĐỆM

 

 (Gốm, 2005)

 

 

NGUYỄN XUÂN ĐỆM

 

 

 (Gốm, 2005)

 

NGUYỄN XUÂN ĐỆM

 

 

Nhà số (Gỗ)

 

NGUYỄN XUÂN ĐỆM

 

 

Đại dương (Gỗ, sắt)

Triển lãm Mỹ thuật khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc, 2014

 

NGUYỄN HỒNG QUANG

Thoát xác (Gốm, 2015)

Tác phẩm giới thiệu dự Giải Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, 2015

 

NGUYỄN HỒNG QUANG

Vinh hoa phú quý (Gốm, 2014)

Tác phẩm giới thiệu dự Giải Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, 2014

 

\

PHẠM HÀ DUY KHÁNH

Ngỡ (Sơn dầu)

Triển lãm Mỹ thuật khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc, 2016

 

PHẠM HÀ DUY KHÁNH

Xôn xao (Sơn dầu)

Triển lãm Mỹ thuật khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc, 2013

 

THÁI NHẬT MINH

Mùa sinh sản (Giấy, dây đồng, keo, màu nước)

Giải C - Triển lãm Mỹ thuật khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc, 2014

Giải A - Giải thưởng VHNT tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm lần thứ IV (2011 - 2015)

 

THÁI NHẬT MINH

Rừng hoa (Composit phủ sơn, 2009)

Giải Khuyến khích - Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc, 2010

Giải C- Giải thưởng VHNT tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm lần thứ III (2006 - 2010)

 

THÁI NHẬT MINH

Những con chim (Tre, gỗ, nhôm đúc, 2011 - 2013)

Giải Khuyến khích - Triển lãm 10 năm điêu khắc toàn quốc (2003 - 2013)

 

THÁI NHẬT MINH

Sen rủ (Composit phủ sơn, 2007)

Giải C - Giải thưởng VHNT tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm lần thứ III (2006 - 2010)

 

THÁI NHẬT MINH

Những con chim (Nhôm đúc, đồng đúc, sắt hàn, sợi chỉ, 2011 - 2013)

Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam tại Festival Mỹ thuật trẻ toàn quốc, 2011

 

THÁI NHẬT MINH

Những con mèo (Giấy báo cũ, dây thép, màu nước, 2014)

Giải Khuyến khích - Triển lãm 10 năm điêu khắc toàn quốc (2003 - 2013)

Giải Nhì - Festival Mỹ thuật trẻ toàn quốc, 2014

 

 

 

 

TRẦN HỒNG HẢI

Xẩm chợ (Gỗ, 2015)

Giải Khuyến khích - Giải thưởng VHNT tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm lần thứ IV (2011 - 2015)

 

TRẦN HỒNG HẢI

Cố Tấm (Gỗ, 2016)

 

TRẦN HỒNG HẢI

Ánh trăng (Khắc gỗ, 2013)

 

 

Nhóm tác phẩm

Giải Khuyến khích - Giải thưởng VHNT tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm lần thứ III (2006 - 2010)

TRIỆU NGỌC THẠCH

Ngày trở về (Gỗ, 2009)

 

TRIỆU NGỌC THẠCH

Mẹ về (Gỗ, 2009)

 

TRIỆU NGỌC THẠCH

 

Những đứa con của rừng (Sắt hàn)

Giải Khuyến khích -Triển lãm Mỹ thuật khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc, 2012

Giải Khuyến khích - Giải thưởng VHNT tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm lần thứ IV (2011 - 2015)

 

TRIỆU NGỌC THẠCH

 

Tình mẹ (Sắt hàn)

Giải Khuyến khích -Triển lãm Mỹ thuật khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc, 2013

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Hương Xuân