TẬP TRUNG XÂY DỰNG CON NGƯỜI VỀ ĐẠO ĐỨC, NHÂN CÁCH, LỐI SỐNG, TRÍ TUỆ VÀ NĂNG LỰC LÀM VIỆC!
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT 5 NĂM TỈNH VĨNH PHÚC LẦN THỨ I, II, III, IV (1997 - 2015)

(Ngày đăng: 11/01/2018, số lượt xem: 77)

                 

I. TIỂU THUYẾT

 

                         1. Lần thứ Nhất, giai đoạn 1995 - 2000: Không có giải

 

2. Lần thứ Hai, giai đoạn 2000 - 2005

* Giải A, KK: Không có

* Giải B: 01 giải

- Tiểu thuyết Đồng vọng ngược chiều của Nguyễn Nhuận Hồng Phương

* Giải C: 01 giải

- Tiểu thuyết Đường đời của Nguyễn Anh Chức

         3. Lần thứ Ba, giai đoạn 2006 - 2010: Không có giải

         4. Lần thứ Tư, giai đoạn 2011 - 2015

* Giải A, KK: Không có

* Giải B: 01 giải

- Tiểu thuyết Người về chốn cũ của Xuân Mai

* Giải C: 02 giải

- Tiểu thuyết Tráo đá của Phùng Kim Trọng

- Tiểu thuyết Mùa hoa sim của Hoàng Ban (Nguyễn Hoàng Long)

 

 

II. TRUYỆN NGẮN, KÝ

 

1. Lần thứ Nhất, giai đoạn 1995 - 2000

* Giải A: 02 giải

- Tập truyện ngắn Giếng làng của Xuân Mai

- Tập truyện ngắn Cuộc chia ly dịu dàng của Lã Thế Khanh

* Giải B, C, KK: Không có

 

2. Lần thứ Hai, giai đoạn 2000 - 2005

* Giải A: Không có

* Giải B: 01 giải

                   - Tập truyện ngắn Trong rác không có rác của Nguyễn Nhuận Hồng Phương

* Giải C: 02 giải

                  - Tập truyện và ký Những người đang đi ở cuối hàng của Xuân Mai

                  - Tập bút ký, phóng sự Nhà máy tây ở làng ta của Nguyễn Cảnh Tuấn

* Giải KK: 04 giải

                  - Tập truyện ngắn Thuốc đắng của Phùng Kim Trọng

                  - Tập truyện ngắn Hạnh phúc muộn mằn của Nguyễn Hoàng Long

                  - Tập truyện ngắn Viên hồng ngọc của Lê Thuần Thảo

                  - Tập truyện ngắn Chuyện xưa viết tiếp của Thảo Dân

 

     3. Lần thứ Ba, giai đoạn 2006 - 2010

* Giải A: Không có

* Giải B: 03 giải

                 - Tập truyện ngắn Phố thị của Nguyễn Nhuận Hồng Phương

                 - Tập truyện ngắn Khoảng trống của Phùng Kim Trọng

                 - Tập truyện ngắn Nơi gặp gỡ hai con sông của Xuân Mai

* Giải C: 02 giải

                 - Tập truyện ngắn Hoàng hôn tím của Trương Thị Hương Nghĩa

                - Tập truyện ngắn Những lá thư màu xanh của Nguyễn Thị Minh Ánh

* Giải KK: 03 giải

                - Tập truyện ngắn Bức tường ngăn của Nguyễn Hoàng Long

                - Tập truyện ngắn Quán Mãng xà vương của Trần Minh Thảo (Thảo Dân)

                - Tập ký Anh hùng giữa đời thường của Lê Khánh

 

 

       4. Lần thứ Tư, giai đoạn 2011 - 2015

* Giải A, B: Không có

* Giải C: 01 giải

- Tập truyện và ký Bách hoa tửu của Nguyễn Nhuận Hồng Phương (Nguyễn Văn Nhuận)

* Giải KK: 04 giải

- Tập truyện ngắn Lời hứa lúc cầu hôn của Ngô Mai An

- Tập truyện ngắn Vũ khúc thiên đường của Nguyễn Thị Minh Ánh

- Tập truyện ngắn Nước mắt thánh nhân của Đỗ Hàn

- Tập truyện ký Lai láng tình quê của Lê Tốn (Lê Thuần Thảo)

 

III. THƠ

1. Lần thứ Nhất, giai đoạn 1995 - 2000

* Giải A: 01 giải

- Tập thơ Ngõ trăng của Nguyễn Cảnh Tuấn

* Giải B: 03 giải

- Tập thơ Cánh gió của Nguyễn Công Dương

- Tập thơ Lời quả của Nguyễn Bình Nam

- Tập thơ Bến thu xưa của Hải Thanh

* Giải C: 03 giải

- Tập thơ Tôi đi tìm tôi của Bùi Đăng Sinh

- Tập thơ Lặng lẽ của Ngọc Huyến

- Tập thơ Chợ hoa của Trần Thịnh

* Giải KK: Không có

 

 

    2. Lần thứ Hai, giai đoạn 2000 - 2005

* Giải A: Không có

* Giải B: 01 giải

               - Tập thơ Tự Thanh của Hải Thanh

* Giải C: 06 giải

               - Tập thơ Trầm tích đôi bờ của Nam Phương

               - Tập thơ Thăm thẳm của Bùi Đăng Sinh

               - Tập thơ Khúc ru ngày xa của Tạ Thu Yên

               - Tập thơ Thương giọt ca dao của Đỗ Hàn

               - Tập thơ Cung trầm của Kim Như Yên

               - Tập thơ Dấu chân của Phan Hữu Hưởng

* Giải KK: 04 giải

               - Tập thơ Mưa qua tôi của Nguyễn Xuân Hùng

               - Nhóm 02 tập thơ Lục bát duyên và Hai nửa nắng của Đình Đình Khánh

               - Tập thơ Ô cửa trăng lên của Nguyễn Ngọc Tung

               - Tập thơ Hoa của đất của Lan Phương

 

 

   3. Lần thứ  Ba, giai đoạn 2006 – 2010

* Giải A: Không có

* Giải B: 03 giải

- Tập trường ca Chìm nổi làng quê của Trần Khoái

- Tập thơ Khúc hát đôi bờ của Nguyễn Ngọc Tung

- Tập thơ Con đường không có vết chân của Hải Thanh

* Giải C: 04 giải

- Tập thơ Trăng châu thổ của Nguyễn Cảnh Tuấn

- Tập thơ Mầm lửa của Trương Quang Khiên

- Tập thơ Lúa hát của Kim Như Yên

- Tập thơ Đã thu của Tạ Thu Yên

* Giải KK: 09 giải

- Tập thơ Giọt mồ hôi cháy của Nguyễn Công Dương

- Tập thơ Cây cau trăm đốt của Trần Thịnh

- Tập thơ Giọt nắng của Nguyễn Thị Lan Phương

- Tập thơ Lặng lẽ miền ru của Nguyễn Văn Củng

- Tập thơ Lá đợi của Nguyễn Trọng Quyết

- Tập thơ Song song và vuông góc của Đặng Ngọc Thơm (Nam Phương)

- Tập thơ Làng bên sông của Trần Tá

- Tập thơ Với cỏ của Đỗ Hàn

- Tập thơ Năm nắng mười mưa của Lê Kim Hạt

 

 

  4. Lần thứ Tư, giai đoạn 2011 - 2015

* Giải A: Không có

* Giải B: 03 giải

- Tập thơ Những câu thơ từ đất của Nguyễn Ngọc Tung

- Tập thơ Tự Thanh II của Hải Thanh

- Tập thơ Thức mùa sông lắng dòng của Lê Kim Hạt

* Giải C: 03 giải

- Tập thơ Sau những khoảng lặng của Minh Hòa (Phan Thị Minh Hòa)

- Tập thơ Trăng nhân thế của Nguyễn Cảnh Tuấn

- Tập thơ Trước hoa của Bùi Quốc Bình

* Giải KK: 05 giải

- Tập thơ Hoa nắng của Nguyễn Thị Việt Hương

- Tập thơ Cánh võng lời ru của Trần Tá

- Tập thơ Miền xa của Trần Khoái

- Tập thơ Bên đồi mua vẫn nở của Nguyễn Trọng Quyết

- Tập thơ Cái ngủ lang thang của Tạ Thu Yên

 

 

IV. VĂN NGHỆ DÂN GIAN

 

    1.     Lần thứ Nhất, giai đoạn 1995 - 2000: Không có

2.      

2. Lần thứ Hai, giai đoạn 2000 - 2005

* Giải A, C, KK: Không có

* Giải B: 02 giải

                 - Tập nghiên cứu sưu tầm Văn hóa các dân tộc thiểu số Vĩnh Phúc của Lâm Quý

               - Tập nghiên cứu sưu tầm Văn hóa ẩm thực Vĩnh Phúc của Nguyễn Xuân Lân

 

 

 3. Lần thứ Ba, giai đoạn 2006 - 2010

* Giải A, B, KK: Không có  

* Giải C: 01 giải

               - Tập nghiên cứu sưu tầm Văn hóa dân gian Vĩnh Phúc của Bùi Đăng Sinh

 

 

 4. Lần thứ Tư, giai đoạn 2011 - 2015

* Giải A: Không có

* Giải B: 01 giải

- Cụm công trình 03 tập nghiên cứu sưu tầm văn hóa dân gian người Sán Dìu của Lâm Quang Hùng:

+ Người Sán Dìu ở Vĩnh Phúc

+ Dân ca Sán Dìu

+ Văn hóa ẩm thực người Sán Dìu Vĩnh Phúc

* Giải C: 01 giải

- Cụm công trình 02 tập Nghiên cứu sưu tầm của tác giả Đỗ Thị Cúc:

+ Văn hóa làng Đông Lai, Bàn Giản, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

  + Sự tích Đức Thánh Tản và Lễ hội đến Bắc Cung xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

* Giải KK: 02 giải

- Tập sưu tầm, tổng hợp, biên soạn Hành trình Điện Biên Phủ của Vũ Đình Đãng

- Tập sưu tầm và biên dịch Nếu ngày mai không bao giờ đến của Trần Trọng Sâm

 

 

V. ÂM NHẠC

1. Lần thứ Nhất, giai đoạn 1995 - 2000

* Giải A: 01 giải

- Ca khúc Vĩnh Phúc quê nhà của Triệu Huyền Ngọc

* Giải B: 03 giải

- Ca khúc Nhớ về một miền quê của Ngô Duy Đông

- Ca khúc Cảm xúc Tam Đảo của Vĩnh Trịnh

- Ca khúc Về thăm đất tổ của Lại Thế Cường

* Giải C: 01 giải

- Ca khúc Vĩnh Phúc quê em của Lê Văn Thọ

* Giải KK: Không có

 

2. Lần thứ Hai, giai đoạn 2000 - 2005

* Giải A: Không có

* Giải B: 01 giải

- Ca khúc Thành phố vầng trăng của Ngô Duy Đông

* Giải C: 01 giải

- Ca khúc Một cõi diệu tâm của Lại Thế Cường

* Giải KK: 02 giải

- Ca khúc Hát về anh, người đồng chí năm xưa của Triệu Huyền Ngọc

- Ca khúc Tình ca Vĩnh Yên của Nguyễn Huy Tự

 

 

3. Lần thứ Ba, giai đoạn 2006 - 2010

* Giải A: Không có

* Giải B: 05 giải

- Ca khúc Bài ca tôi hát của Triệu Huyền Ngọc

- Ca khúc Chợ tình mùa xuân của Lại Thế Cường

- Ca khúc Về Sông Lô của Ngô Duy Đông

- Tác phẩm âm nhạc giao hưởng Vĩnh Phúc mùa xuân của Lê Xuân Thủy

- Ca khúc Khúc hát quê hương của Nguyễn Vĩnh Trịnh

* Giải C: 05 giải

- Ca khúc Đường xưa của Lê Mạnh Tuấn

- Ca khúc Vĩnh Phúc tiếng hát trường em của Nguyễn Trung Thứ

- Ca khúc Bé đi tàu hỏa của Nguyễn Đăng Khoa

- Ca khúc Thanh niên Vĩnh Phúc làm theo lời Bác của Lại Thế Anh

- Tập sách nhạc Vĩnh Phúc bản tình ca của Nguyễn Huy Tự

* Giải KK: 02 giải

- Ca khúc Lễ hội bên bờ Sông Lô của Lê Văn Thọ

- Ca khúc Bình Xuyên trong tôi của Trần Văn Bình

 

 

4. Lần thứ Tư, giai đoạn 2011 - 2015

* Giải A: 01 giải

- Ca khúc Bình minh tháp cổ của Lại Thế Anh

* Giải B: 01 giải

- Ca khúc Vĩnh Tường quê em của Lê Xuân Thủy

* Giải C: 02 giải

- Ca khúc Tình quê của Nguyễn Đăng Khoa

- Liên khúc Vĩnh Phúc quê tôi của Đỗ Trọng Kiêm

* Giải KK: 03 giải

- Ca khúc Vĩnh Phúc ngày mới của Lê Mạnh Tuấn

- Ca khúc Tam Đảo Sơn của Nguyễn Huy Tự

- Ca khúc Từ nụ hôn của Bác của Đào Minh Hoàng

 

 

V. MỸ THUẬT

1. Lần thứ Nhất, giai đoạn 1995 - 2000

* Giải A: 03 giải

- Tượng Chị em đi học của Lê Duy Ngoạn

- Tượng Lên nương của Nguyễn Lưu

- Tranh sơn mài Văn hóa lễ hội Vĩnh Phúc của Nguyễn Anh Thập

* Giải B, C: Không có

* Giải KK: 02 giải

- Tranh Dưới chân Tam Đảo của Nguyễn Học

- Tranh Chạy nước nấu cơm thi của Hoàng Hùng

 

     2. Lần thứ Hai, giai đoạn 2000 – 2005       

* Giải A: Không có      

* Giải B: 02 giải

- Nhóm 02 tác phẩm gốm sành Con rồng; Điệp khúc chăn trâu của Lê Duy Ngoạn.

- Tượng gỗ Đợi mẹ của Nguyễn Lưu

* Giải C: 02 giải

- Tranh sơn dầu Ký ức tuổi thơ của Hoàng Trúc

- Tranh sơn mài Trẻ mục đồng của Nguyễn Bá Nhân

* Giải KK: 03 giải

- Tác phẩm Mỹ thuật Ca đêm của Nguyễn Học

- Tranh sơn mài Hai Bà Trưng khởi nghĩa của Lê Thành Chung

- Tranh cổ động 30/4/1975 - 30/4/2005 của Nguyễn Mạnh Tuấn

 

 

3. Lần thứ Ba, giai đoạn 2006 - 2010

* Giải A: 01 giải

                       -  Nhóm 04 tác phẩm điêu khắc của Nguyễn Lưu

                       + Chiều muộn                           Điêu khắc gỗ.

                       +  Đêm trở gió                            Điêu khắc đá.

                       +  Du kích Tây Bắc                   Điêu khắc gỗ

                       +  Chân dung thiếu phụ Dao    Điêu khắc gỗ    

* Giải B: 01 giải

                       - Nhóm 3 tác phẩm Tranh cổ động của Nguyễn Anh Minh:

                                +  Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính; thiếu một đức thì không thành người

                      + Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá

              + Vinh quang là chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam

* Giải C: 01 giải

                       - Nhóm 02 tác phẩm Mỹ thuật của Thái Nhật Minh:

                       + Rừng hoa - Điêu khắc gỗ Compôsit.

                       + Sen rủ - Điêu khắc đá và sắt

* Giải KK: 02 giải

                        - Nhóm 3 tác phẩm Mỹ thuật của Lê Phạm Hiền:

                        + Bầu trời mây khói - Tranh Sơn dầu.

                        + Ơn Đảng, ơn Bác HồTượng gỗ.

                        + Vĩnh cửu - Tượng gốm sành.

                    - Nhóm 3 tác phẩm Mỹ thuật của Triệu Ngọc Thạch:

                        + Ngày trở về -  Tượng gỗ

                        + Hai chị em  - Tượng gỗ

                        + Mẹ về - Tượng gỗ

 

 

4. Lần thứ Tư, giai đoạn 2011 - 2015

* Giải A: 03 giải

                         -  Cụm 02 tác phẩm Gốm của Lê Duy Ngoạn:

                         + Nhóm tượng đèn vườn (Những người phụ nữ trong mưa)

                         + Cộng sinh.

- Tác phẩm Mỹ thuật Mùa sinh sản của Thái Nhật Minh

- Tác phẩm Mỹ thuật Ngày mới của Đào Thị Hồng Vân

* Giải B: 02 giải

                         - Cụm tác phẩm Tranh cổ động của Nguyễn Anh Minh:

                                            + Tên anh đã thành tên đất nước

                         + Chiến sĩ Công an nhân dân một lòng vì Đảng, vì dân

- Tác phẩm Mỹ thuật Trại dưỡng lão của Lâm Đào Tiên

        * Giải C: 04 giải

- Tác phẩm Mỹ thuật Bạn cùng buổi chợ của tác giả Lê Thành Chung    - Tác phẩm Mỹ thuật Ký ức không nguyên vẹn của Nguyễn Duy Mạnh

                        - Tác phẩm Mỹ thuật Ngã giá của tác giả Nguyễn Duy Khiêm

                        - Cụm tác phẩm Tranh cổ động của Nguyễn Anh Thập:

                        + Không để động vật, thực vật quý hiếm chỉ còn trong sách đỏ

+ Vì an ninh Tổ quốc

 

* Giải KK: 08 giải

                        - Tác phẩm Mỹ thuật Tình mẹ của Nguyễn Quý Muôn

                        - Cụm tác phẩm Tranh cổ động của Nguyễn Học:

                        + Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm

                        + HIV/AIDS hòa nhịp trái tim chung tay hành động

- Tác phẩm Mỹ thuật Những đứa con của rừng của Triệu Ngọc Thạch

- Tác phẩm Tranh cổ động Việt Nam Hồ Chí Minh của Nguyễn Mạnh Tuấn

- Tác phẩm Mỹ thuật Xin chào của tác giả Lê Phạm Hiền

                        - Cụm tác phẩm Tranh cổ động của Nguyễn Chí Tình:

                             + Tuổi trẻ Việt Nam – Thi đua học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo, xung kích

                        + Hãy đội mũ bảo hiểm cho trẻ em

- Tác phẩm Mỹ thuật Xẩm chợ của Trần Hồng Hải

- Tác phẩm Mỹ thuật Vũ khúc Đầm Vạc 18 của Ngô Tiến Dũng

 

 

VI. NHIẾP ẢNH

1. Lần thứ Nhất, giai đoạn 1995 - 2000

* Giải A: 02 giải

- Ảnh Gái đồng chiêm của Hoàng Tác

- Ảnh Đi trên nền thóc của Võ Huy Cát

* Giải B: 01 giải

- Ảnh Nhịp cầu mới của Xuân Hậu

* Giải C: 01 giải

- Ảnh Đi giữa biển vàng của Trần Tuấn

* Giải KK: 03 giải

- Ảnh Truyền nghề của Văn Vượng

- Ảnh Chăm học của Chu Phúc

- Ảnh Thanh bình của Quang Hải

 

 

2. Lần thứ Hai, giai đoạn 2000 - 2005

* Giải A: Không có

* Giải B: 02 giải

    - Nhóm 3 tác phẩm ảnh Ra sông; Nắng mưa mùa gặt; Quỹ đạo nhà nông của Bình Minh.

   - Nhóm 4 tác phẩm ảnh Ánh mắt ấy; Quyết chiến; Đồng làng; Chiều trung du của Vũ Hải

* Giải C: 03 giải

               - Nhóm 2 tác phẩm ảnh Bảng đen ngày chủ nhật; Góc quê của Việt Hùng

- Nhóm 3 tác phẩm ảnh Nguồn cội; Giúp mẹ; Đường trần của Chu Phúc

  - Nhóm 4 tác phẩm ảnh Mưa đầu mùa; Chung sức; Số phận; Niềm vui ngày mùa của Xuân Hậu

 

* Giải KK: 03 giải

  - Nhóm 4 tác phẩm ảnh Được mùa; Ao thu; Được nắng; Vòm trời công trình của Võ Huy Cát

   - Ảnh Giữ lại màu xanh của Vũ Đức Huy

    - Nhóm 3 tác phẩm ảnh Trên đường phố; Chiều quê; Đường về của Hoàng Dương

 

 

3. Lần thứ Ba, giai đoạn 2006 - 2010

* Giải A: Không có

* Giải B: 02 giải

- Ảnh Đường nét công trình của Võ Huy Cát.

- Ảnh Những người lính Trường Sơn hôm nay của Chu Phúc

* Giải C: 03 giải

- Bộ ảnh Quỹ đạo nhà nông của Vũ Hải

- Ảnh Qua sông của Đinh Mạnh Tài

- Ảnh Giống lúa mới của Vũ Tố Hảo

* Giải KK: 03 giải

- Ảnh Bạn già của Trần Tuấn

- Ảnh Lễ hội Tây Thiên của Vũ Thị Hương Xuân

- Ảnh Bắt hến của Hoàng Xuân Hậu

 

4. Lần thứ Tư, giai đoạn 2011 - 2015

* Giải A: Không có

* Giải B: 03 giải

- Ảnh Mùa cấy của Nguyễn Hoàng Dương

- Ảnh Làng nghề của Hoàng Xuân Hậu

- Ảnh Làm đường giao thông nông thôn của Vũ Đức Hải

* Giải C: 04 giải

- Ảnh Nhịp điệu công trình của Đinh Văn Cường

- Ảnh Mẻ bê tông cuối ngày của Nguyễn Văn Vượng

- Ảnh Hội kéo Song Hương Canh của Vũ Đức Minh

- Ảnh Con đường sau mưa của Trần Tuấn

* Giải KK: 06 giải

- Ảnh Vui bên bà của Nguyễn Tạ Vĩnh Hà

- Ảnh Mùa vàng trên quê tôi của Vũ Thị Hương Xuân

- Ảnh Hội Chải Sông Lô của Đinh Việt Hùng

- Ảnh Bạn tâm giao của Đinh Mạnh Tài

- Ảnh Cánh đồng làng của Vũ Tố Hảo

- Ảnh Diễn tập phòng chống cháy rừng của Vũ Đức Huy

 

 

VII. KỊCH BẢN, SÂN KHẤU

1. Lần thứ Nhất, giai đoạn 1995 - 2000

* Giải A, B, KK: Không có

* Giải C: 01 giải

- Tập kịch Tiếng hát diệu kỳ của Trần Huynh

 

2. Lần thứ Hai, giai đoạn 2000 - 2005

* Giải A, B, C: Không có

* Giải KK: 02

- Tập kịch Đốm lửa của Hà Yết

- Tập kịch Lựa chọn của Trần Huynh

 

3. Lần thứ Ba, giai đoạn 2006 - 2010

Không có giải

4. Lần thứ Tư, giai đoạn 2011- 2015

* Giải A: Không có

* Giải B: 02 giải

- Kịch bản sân khấu Bài học nhớ đời của Trịnh Thị Lan

- Kịch bản sân khấu Hành là chính của Nguyễn Trung Thứ

* Giải C: 01 giải

- Hoạt cảnh chèo Tình người lính đảo của Nguyễn Văn Thân

* Giải KK: 01 giải

 

- Ca cảnh cải lương Giữ vững bầu trời quê hương của Trần Huynh

Vũ Hương Xuân