CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA!
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT 5 NĂM TỈNH VĨNH PHÚC LẦN THỨ I, II, III, IV (1997 - 2015)

(Ngày đăng: 11/01/2018, số lượt xem: 2105)

                 

I. TIỂU THUYẾT

 

                         1. Lần thứ Nhất, giai đoạn 1995 - 2000: Không có giải

 

2. Lần thứ Hai, giai đoạn 2000 - 2005

* Giải A, KK: Không có

* Giải B: 01 giải

- Tiểu thuyết Đồng vọng ngược chiều của Nguyễn Nhuận Hồng Phương

* Giải C: 01 giải

- Tiểu thuyết Đường đời của Nguyễn Anh Chức

         3. Lần thứ Ba, giai đoạn 2006 - 2010: Không có giải

         4. Lần thứ Tư, giai đoạn 2011 - 2015

* Giải A, KK: Không có

* Giải B: 01 giải

- Tiểu thuyết Người về chốn cũ của Xuân Mai

* Giải C: 02 giải

- Tiểu thuyết Tráo đá của Phùng Kim Trọng

- Tiểu thuyết Mùa hoa sim của Hoàng Ban (Nguyễn Hoàng Long)

 

 

II. TRUYỆN NGẮN, KÝ

 

1. Lần thứ Nhất, giai đoạn 1995 - 2000

* Giải A: 02 giải

- Tập truyện ngắn Giếng làng của Xuân Mai

- Tập truyện ngắn Cuộc chia ly dịu dàng của Lã Thế Khanh

* Giải B, C, KK: Không có

 

2. Lần thứ Hai, giai đoạn 2000 - 2005

* Giải A: Không có

* Giải B: 01 giải

                   - Tập truyện ngắn Trong rác không có rác của Nguyễn Nhuận Hồng Phương

* Giải C: 02 giải

                  - Tập truyện và ký Những người đang đi ở cuối hàng của Xuân Mai

                  - Tập bút ký, phóng sự Nhà máy tây ở làng ta của Nguyễn Cảnh Tuấn

* Giải KK: 04 giải

                  - Tập truyện ngắn Thuốc đắng của Phùng Kim Trọng

                  - Tập truyện ngắn Hạnh phúc muộn mằn của Nguyễn Hoàng Long

                  - Tập truyện ngắn Viên hồng ngọc của Lê Thuần Thảo

                  - Tập truyện ngắn Chuyện xưa viết tiếp của Thảo Dân

 

     3. Lần thứ Ba, giai đoạn 2006 - 2010

* Giải A: Không có

* Giải B: 03 giải

                 - Tập truyện ngắn Phố thị của Nguyễn Nhuận Hồng Phương

                 - Tập truyện ngắn Khoảng trống của Phùng Kim Trọng

                 - Tập truyện ngắn Nơi gặp gỡ hai con sông của Xuân Mai

* Giải C: 02 giải

                 - Tập truyện ngắn Hoàng hôn tím của Trương Thị Hương Nghĩa

                - Tập truyện ngắn Những lá thư màu xanh của Nguyễn Thị Minh Ánh

* Giải KK: 03 giải

                - Tập truyện ngắn Bức tường ngăn của Nguyễn Hoàng Long

                - Tập truyện ngắn Quán Mãng xà vương của Trần Minh Thảo (Thảo Dân)

                - Tập ký Anh hùng giữa đời thường của Lê Khánh

 

 

       4. Lần thứ Tư, giai đoạn 2011 - 2015

* Giải A, B: Không có

* Giải C: 01 giải

- Tập truyện và ký Bách hoa tửu của Nguyễn Nhuận Hồng Phương (Nguyễn Văn Nhuận)

* Giải KK: 04 giải

- Tập truyện ngắn Lời hứa lúc cầu hôn của Ngô Mai An

- Tập truyện ngắn Vũ khúc thiên đường của Nguyễn Thị Minh Ánh

- Tập truyện ngắn Nước mắt thánh nhân của Đỗ Hàn

- Tập truyện ký Lai láng tình quê của Lê Tốn (Lê Thuần Thảo)

 

III. THƠ

1. Lần thứ Nhất, giai đoạn 1995 - 2000

* Giải A: 01 giải

- Tập thơ Ngõ trăng của Nguyễn Cảnh Tuấn

* Giải B: 03 giải

- Tập thơ Cánh gió của Nguyễn Công Dương

- Tập thơ Lời quả của Nguyễn Bình Nam

- Tập thơ Bến thu xưa của Hải Thanh

* Giải C: 03 giải

- Tập thơ Tôi đi tìm tôi của Bùi Đăng Sinh

- Tập thơ Lặng lẽ của Ngọc Huyến

- Tập thơ Chợ hoa của Trần Thịnh

* Giải KK: Không có

 

 

    2. Lần thứ Hai, giai đoạn 2000 - 2005

* Giải A: Không có

* Giải B: 01 giải

               - Tập thơ Tự Thanh của Hải Thanh

* Giải C: 06 giải

               - Tập thơ Trầm tích đôi bờ của Nam Phương

               - Tập thơ Thăm thẳm của Bùi Đăng Sinh

               - Tập thơ Khúc ru ngày xa của Tạ Thu Yên

               - Tập thơ Thương giọt ca dao của Đỗ Hàn

               - Tập thơ Cung trầm của Kim Như Yên

               - Tập thơ Dấu chân của Phan Hữu Hưởng

* Giải KK: 04 giải

               - Tập thơ Mưa qua tôi của Nguyễn Xuân Hùng

               - Nhóm 02 tập thơ Lục bát duyên và Hai nửa nắng của Đình Đình Khánh

               - Tập thơ Ô cửa trăng lên của Nguyễn Ngọc Tung

               - Tập thơ Hoa của đất của Lan Phương

 

 

   3. Lần thứ  Ba, giai đoạn 2006 – 2010

* Giải A: Không có

* Giải B: 03 giải

- Tập trường ca Chìm nổi làng quê của Trần Khoái

- Tập thơ Khúc hát đôi bờ của Nguyễn Ngọc Tung

- Tập thơ Con đường không có vết chân của Hải Thanh

* Giải C: 04 giải

- Tập thơ Trăng châu thổ của Nguyễn Cảnh Tuấn

- Tập thơ Mầm lửa của Trương Quang Khiên

- Tập thơ Lúa hát của Kim Như Yên

- Tập thơ Đã thu của Tạ Thu Yên

* Giải KK: 09 giải

- Tập thơ Giọt mồ hôi cháy của Nguyễn Công Dương

- Tập thơ Cây cau trăm đốt của Trần Thịnh

- Tập thơ Giọt nắng của Nguyễn Thị Lan Phương

- Tập thơ Lặng lẽ miền ru của Nguyễn Văn Củng

- Tập thơ Lá đợi của Nguyễn Trọng Quyết

- Tập thơ Song song và vuông góc của Đặng Ngọc Thơm (Nam Phương)

- Tập thơ Làng bên sông của Trần Tá

- Tập thơ Với cỏ của Đỗ Hàn

- Tập thơ Năm nắng mười mưa của Lê Kim Hạt

 

 

  4. Lần thứ Tư, giai đoạn 2011 - 2015

* Giải A: Không có

* Giải B: 03 giải

- Tập thơ Những câu thơ từ đất của Nguyễn Ngọc Tung

- Tập thơ Tự Thanh II của Hải Thanh

- Tập thơ Thức mùa sông lắng dòng của Lê Kim Hạt

* Giải C: 03 giải

- Tập thơ Sau những khoảng lặng của Minh Hòa (Phan Thị Minh Hòa)

- Tập thơ Trăng nhân thế của Nguyễn Cảnh Tuấn

- Tập thơ Trước hoa của Bùi Quốc Bình

* Giải KK: 05 giải

- Tập thơ Hoa nắng của Nguyễn Thị Việt Hương

- Tập thơ Cánh võng lời ru của Trần Tá

- Tập thơ Miền xa của Trần Khoái

- Tập thơ Bên đồi mua vẫn nở của Nguyễn Trọng Quyết

- Tập thơ Cái ngủ lang thang của Tạ Thu Yên

 

 

IV. VĂN NGHỆ DÂN GIAN

 

    1.     Lần thứ Nhất, giai đoạn 1995 - 2000: Không có

2.      

2. Lần thứ Hai, giai đoạn 2000 - 2005

* Giải A, C, KK: Không có

* Giải B: 02 giải

                 - Tập nghiên cứu sưu tầm Văn hóa các dân tộc thiểu số Vĩnh Phúc của Lâm Quý

               - Tập nghiên cứu sưu tầm Văn hóa ẩm thực Vĩnh Phúc của Nguyễn Xuân Lân

 

 

 3. Lần thứ Ba, giai đoạn 2006 - 2010

* Giải A, B, KK: Không có  

* Giải C: 01 giải

               - Tập nghiên cứu sưu tầm Văn hóa dân gian Vĩnh Phúc của Bùi Đăng Sinh

 

 

 4. Lần thứ Tư, giai đoạn 2011 - 2015

* Giải A: Không có

* Giải B: 01 giải

- Cụm công trình 03 tập nghiên cứu sưu tầm văn hóa dân gian người Sán Dìu của Lâm Quang Hùng:

+ Người Sán Dìu ở Vĩnh Phúc

+ Dân ca Sán Dìu

+ Văn hóa ẩm thực người Sán Dìu Vĩnh Phúc

* Giải C: 01 giải

- Cụm công trình 02 tập Nghiên cứu sưu tầm của tác giả Đỗ Thị Cúc:

+ Văn hóa làng Đông Lai, Bàn Giản, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

  + Sự tích Đức Thánh Tản và Lễ hội đến Bắc Cung xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

* Giải KK: 02 giải

- Tập sưu tầm, tổng hợp, biên soạn Hành trình Điện Biên Phủ của Vũ Đình Đãng

- Tập sưu tầm và biên dịch Nếu ngày mai không bao giờ đến của Trần Trọng Sâm

 

 

V. ÂM NHẠC

1. Lần thứ Nhất, giai đoạn 1995 - 2000

* Giải A: 01 giải

- Ca khúc Vĩnh Phúc quê nhà của Triệu Huyền Ngọc

* Giải B: 03 giải

- Ca khúc Nhớ về một miền quê của Ngô Duy Đông

- Ca khúc Cảm xúc Tam Đảo của Vĩnh Trịnh

- Ca khúc Về thăm đất tổ của Lại Thế Cường

* Giải C: 01 giải

- Ca khúc Vĩnh Phúc quê em của Lê Văn Thọ

* Giải KK: Không có

 

2. Lần thứ Hai, giai đoạn 2000 - 2005

* Giải A: Không có

* Giải B: 01 giải

- Ca khúc Thành phố vầng trăng của Ngô Duy Đông

* Giải C: 01 giải

- Ca khúc Một cõi diệu tâm của Lại Thế Cường

* Giải KK: 02 giải

- Ca khúc Hát về anh, người đồng chí năm xưa của Triệu Huyền Ngọc

- Ca khúc Tình ca Vĩnh Yên của Nguyễn Huy Tự

 

 

3. Lần thứ Ba, giai đoạn 2006 - 2010

* Giải A: Không có

* Giải B: 05 giải

- Ca khúc Bài ca tôi hát của Triệu Huyền Ngọc

- Ca khúc Chợ tình mùa xuân của Lại Thế Cường

- Ca khúc Về Sông Lô của Ngô Duy Đông

- Tác phẩm âm nhạc giao hưởng Vĩnh Phúc mùa xuân của Lê Xuân Thủy

- Ca khúc Khúc hát quê hương của Nguyễn Vĩnh Trịnh

* Giải C: 05 giải

- Ca khúc Đường xưa của Lê Mạnh Tuấn

- Ca khúc Vĩnh Phúc tiếng hát trường em của Nguyễn Trung Thứ

- Ca khúc Bé đi tàu hỏa của Nguyễn Đăng Khoa

- Ca khúc Thanh niên Vĩnh Phúc làm theo lời Bác của Lại Thế Anh

- Tập sách nhạc Vĩnh Phúc bản tình ca của Nguyễn Huy Tự

* Giải KK: 02 giải

- Ca khúc Lễ hội bên bờ Sông Lô của Lê Văn Thọ

- Ca khúc Bình Xuyên trong tôi của Trần Văn Bình

 

 

4. Lần thứ Tư, giai đoạn 2011 - 2015

* Giải A: 01 giải

- Ca khúc Bình minh tháp cổ của Lại Thế Anh

* Giải B: 01 giải

- Ca khúc Vĩnh Tường quê em của Lê Xuân Thủy

* Giải C: 02 giải

- Ca khúc Tình quê của Nguyễn Đăng Khoa

- Liên khúc Vĩnh Phúc quê tôi của Đỗ Trọng Kiêm

* Giải KK: 03 giải

- Ca khúc Vĩnh Phúc ngày mới của Lê Mạnh Tuấn

- Ca khúc Tam Đảo Sơn của Nguyễn Huy Tự

- Ca khúc Từ nụ hôn của Bác của Đào Minh Hoàng

 

 

V. MỸ THUẬT

1. Lần thứ Nhất, giai đoạn 1995 - 2000

* Giải A: 03 giải

- Tượng Chị em đi học của Lê Duy Ngoạn

- Tượng Lên nương của Nguyễn Lưu

- Tranh sơn mài Văn hóa lễ hội Vĩnh Phúc của Nguyễn Anh Thập

* Giải B, C: Không có

* Giải KK: 02 giải

- Tranh Dưới chân Tam Đảo của Nguyễn Học

- Tranh Chạy nước nấu cơm thi của Hoàng Hùng

 

     2. Lần thứ Hai, giai đoạn 2000 – 2005       

* Giải A: Không có      

* Giải B: 02 giải

- Nhóm 02 tác phẩm gốm sành Con rồng; Điệp khúc chăn trâu của Lê Duy Ngoạn.

- Tượng gỗ Đợi mẹ của Nguyễn Lưu

* Giải C: 02 giải

- Tranh sơn dầu Ký ức tuổi thơ của Hoàng Trúc

- Tranh sơn mài Trẻ mục đồng của Nguyễn Bá Nhân

* Giải KK: 03 giải

- Tác phẩm Mỹ thuật Ca đêm của Nguyễn Học

- Tranh sơn mài Hai Bà Trưng khởi nghĩa của Lê Thành Chung

- Tranh cổ động 30/4/1975 - 30/4/2005 của Nguyễn Mạnh Tuấn

 

 

3. Lần thứ Ba, giai đoạn 2006 - 2010

* Giải A: 01 giải

                       -  Nhóm 04 tác phẩm điêu khắc của Nguyễn Lưu

                       + Chiều muộn                           Điêu khắc gỗ.

                       +  Đêm trở gió                            Điêu khắc đá.

                       +  Du kích Tây Bắc                   Điêu khắc gỗ

                       +  Chân dung thiếu phụ Dao    Điêu khắc gỗ    

* Giải B: 01 giải

                       - Nhóm 3 tác phẩm Tranh cổ động của Nguyễn Anh Minh:

                                +  Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính; thiếu một đức thì không thành người

                      + Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá

              + Vinh quang là chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam

* Giải C: 01 giải

                       - Nhóm 02 tác phẩm Mỹ thuật của Thái Nhật Minh:

                       + Rừng hoa - Điêu khắc gỗ Compôsit.

                       + Sen rủ - Điêu khắc đá và sắt

* Giải KK: 02 giải

                        - Nhóm 3 tác phẩm Mỹ thuật của Lê Phạm Hiền:

                        + Bầu trời mây khói - Tranh Sơn dầu.

                        + Ơn Đảng, ơn Bác HồTượng gỗ.

                        + Vĩnh cửu - Tượng gốm sành.

                    - Nhóm 3 tác phẩm Mỹ thuật của Triệu Ngọc Thạch:

                        + Ngày trở về -  Tượng gỗ

                        + Hai chị em  - Tượng gỗ

                        + Mẹ về - Tượng gỗ

 

 

4. Lần thứ Tư, giai đoạn 2011 - 2015

* Giải A: 03 giải

                         -  Cụm 02 tác phẩm Gốm của Lê Duy Ngoạn:

                         + Nhóm tượng đèn vườn (Những người phụ nữ trong mưa)

                         + Cộng sinh.

- Tác phẩm Mỹ thuật Mùa sinh sản của Thái Nhật Minh

- Tác phẩm Mỹ thuật Ngày mới của Đào Thị Hồng Vân

* Giải B: 02 giải

                         - Cụm tác phẩm Tranh cổ động của Nguyễn Anh Minh:

                                            + Tên anh đã thành tên đất nước

                         + Chiến sĩ Công an nhân dân một lòng vì Đảng, vì dân

- Tác phẩm Mỹ thuật Trại dưỡng lão của Lâm Đào Tiên

        * Giải C: 04 giải

- Tác phẩm Mỹ thuật Bạn cùng buổi chợ của tác giả Lê Thành Chung    - Tác phẩm Mỹ thuật Ký ức không nguyên vẹn của Nguyễn Duy Mạnh

                        - Tác phẩm Mỹ thuật Ngã giá của tác giả Nguyễn Duy Khiêm

                        - Cụm tác phẩm Tranh cổ động của Nguyễn Anh Thập:

                        + Không để động vật, thực vật quý hiếm chỉ còn trong sách đỏ

+ Vì an ninh Tổ quốc

 

* Giải KK: 08 giải

                        - Tác phẩm Mỹ thuật Tình mẹ của Nguyễn Quý Muôn

                        - Cụm tác phẩm Tranh cổ động của Nguyễn Học:

                        + Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm

                        + HIV/AIDS hòa nhịp trái tim chung tay hành động

- Tác phẩm Mỹ thuật Những đứa con của rừng của Triệu Ngọc Thạch

- Tác phẩm Tranh cổ động Việt Nam Hồ Chí Minh của Nguyễn Mạnh Tuấn

- Tác phẩm Mỹ thuật Xin chào của tác giả Lê Phạm Hiền

                        - Cụm tác phẩm Tranh cổ động của Nguyễn Chí Tình:

                             + Tuổi trẻ Việt Nam – Thi đua học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo, xung kích

                        + Hãy đội mũ bảo hiểm cho trẻ em

- Tác phẩm Mỹ thuật Xẩm chợ của Trần Hồng Hải

- Tác phẩm Mỹ thuật Vũ khúc Đầm Vạc 18 của Ngô Tiến Dũng

 

 

VI. NHIẾP ẢNH

1. Lần thứ Nhất, giai đoạn 1995 - 2000

* Giải A: 02 giải

- Ảnh Gái đồng chiêm của Hoàng Tác

- Ảnh Đi trên nền thóc của Võ Huy Cát

* Giải B: 01 giải

- Ảnh Nhịp cầu mới của Xuân Hậu

* Giải C: 01 giải

- Ảnh Đi giữa biển vàng của Trần Tuấn

* Giải KK: 03 giải

- Ảnh Truyền nghề của Văn Vượng

- Ảnh Chăm học của Chu Phúc

- Ảnh Thanh bình của Quang Hải

 

 

2. Lần thứ Hai, giai đoạn 2000 - 2005

* Giải A: Không có

* Giải B: 02 giải

    - Nhóm 3 tác phẩm ảnh Ra sông; Nắng mưa mùa gặt; Quỹ đạo nhà nông của Bình Minh.

   - Nhóm 4 tác phẩm ảnh Ánh mắt ấy; Quyết chiến; Đồng làng; Chiều trung du của Vũ Hải

* Giải C: 03 giải

               - Nhóm 2 tác phẩm ảnh Bảng đen ngày chủ nhật; Góc quê của Việt Hùng

- Nhóm 3 tác phẩm ảnh Nguồn cội; Giúp mẹ; Đường trần của Chu Phúc

  - Nhóm 4 tác phẩm ảnh Mưa đầu mùa; Chung sức; Số phận; Niềm vui ngày mùa của Xuân Hậu

 

* Giải KK: 03 giải

  - Nhóm 4 tác phẩm ảnh Được mùa; Ao thu; Được nắng; Vòm trời công trình của Võ Huy Cát

   - Ảnh Giữ lại màu xanh của Vũ Đức Huy

    - Nhóm 3 tác phẩm ảnh Trên đường phố; Chiều quê; Đường về của Hoàng Dương

 

 

3. Lần thứ Ba, giai đoạn 2006 - 2010

* Giải A: Không có

* Giải B: 02 giải

- Ảnh Đường nét công trình của Võ Huy Cát.

- Ảnh Những người lính Trường Sơn hôm nay của Chu Phúc

* Giải C: 03 giải

- Bộ ảnh Quỹ đạo nhà nông của Vũ Hải

- Ảnh Qua sông của Đinh Mạnh Tài

- Ảnh Giống lúa mới của Vũ Tố Hảo

* Giải KK: 03 giải

- Ảnh Bạn già của Trần Tuấn

- Ảnh Lễ hội Tây Thiên của Vũ Thị Hương Xuân

- Ảnh Bắt hến của Hoàng Xuân Hậu

 

4. Lần thứ Tư, giai đoạn 2011 - 2015

* Giải A: Không có

* Giải B: 03 giải

- Ảnh Mùa cấy của Nguyễn Hoàng Dương

- Ảnh Làng nghề của Hoàng Xuân Hậu

- Ảnh Làm đường giao thông nông thôn của Vũ Đức Hải

* Giải C: 04 giải

- Ảnh Nhịp điệu công trình của Đinh Văn Cường

- Ảnh Mẻ bê tông cuối ngày của Nguyễn Văn Vượng

- Ảnh Hội kéo Song Hương Canh của Vũ Đức Minh

- Ảnh Con đường sau mưa của Trần Tuấn

* Giải KK: 06 giải

- Ảnh Vui bên bà của Nguyễn Tạ Vĩnh Hà

- Ảnh Mùa vàng trên quê tôi của Vũ Thị Hương Xuân

- Ảnh Hội Chải Sông Lô của Đinh Việt Hùng

- Ảnh Bạn tâm giao của Đinh Mạnh Tài

- Ảnh Cánh đồng làng của Vũ Tố Hảo

- Ảnh Diễn tập phòng chống cháy rừng của Vũ Đức Huy

 

 

VII. KỊCH BẢN, SÂN KHẤU

1. Lần thứ Nhất, giai đoạn 1995 - 2000

* Giải A, B, KK: Không có

* Giải C: 01 giải

- Tập kịch Tiếng hát diệu kỳ của Trần Huynh

 

2. Lần thứ Hai, giai đoạn 2000 - 2005

* Giải A, B, C: Không có

* Giải KK: 02

- Tập kịch Đốm lửa của Hà Yết

- Tập kịch Lựa chọn của Trần Huynh

 

3. Lần thứ Ba, giai đoạn 2006 - 2010

Không có giải

4. Lần thứ Tư, giai đoạn 2011- 2015

* Giải A: Không có

* Giải B: 02 giải

- Kịch bản sân khấu Bài học nhớ đời của Trịnh Thị Lan

- Kịch bản sân khấu Hành là chính của Nguyễn Trung Thứ

* Giải C: 01 giải

- Hoạt cảnh chèo Tình người lính đảo của Nguyễn Văn Thân

* Giải KK: 01 giải

 

- Ca cảnh cải lương Giữ vững bầu trời quê hương của Trần Huynh

Vũ Hương Xuân