CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA!
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Nhiếp ảnh Vĩnh Phúc - Tuyển tập tác phẩm đoạt Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 1995 - 2015

(Ngày đăng: 12/01/2018, số lượt xem: 2059)

 

 

 

 

 * (Nhóm 3 tác phẩm: Giải B - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ II, 2000 - 2005) 

 

Nắng mưa mùa gạt - Ảnh: Bình Minh

 

Quỹ đạo nhà nông - Ảnh: BÌnh Minh

 

Ra sông - Ảnh: Bình Minh

 

 

 

Hội kéo song Hương Canh - Ảnh: Bình Minh 

(Giải B - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ IV, 2011 - 2015)

 

 

Bến chiều - Ảnh: Bình Minh 

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2011)

 

 

Thiếu nữ dân tộc Lự - Ảnh: Bình Minh 

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2007)

 

 

Những người lính Trường Sơn hôm nay - Ảnh: Chu Phúc

(Giải B - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ IV, 2006 - 2010)

 

Trẻ em vùng cao - Ảnh: Chu Phúc

(Loại B - Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc, năm 2011

Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ VI tại Việt Nam, năm 2011)

 

 

Bình Minh - Ảnh: Chu Phúc

(Triển lãm Quốc tế tại Cộng hòa Séc, năm 2016)

 

Hội vật cầu nước - Ảnh: Chu Phúc

(Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ VII tại Việt Nam, năm 2013)

 

Báu vật của làng quê - Ảnh: Chu Phúc

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2011)

 

Trái tim nhà máy thủy điện Huội Quảng - Ảnh: Chu Phúc

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2015)

 

Bình Minh - Ảnh: Chu Phúc

(Triển lãm Quốc tế tại Cộng hòa Séc, năm 2016)

 

 Học chữ ở làng - Ảnh: Duy Thanh

(Huy chương Đồng -  Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2011)

 

 Bến quê - Ảnh: Duy Thanh

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2009)

 

 Bến quê sông - Ảnh: Duy Thanh

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2012)

 

Thanh bình - Ảnh: Dương Quang Hải

(Giải Khuyến khích - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ IV, 1995 - 2000)

 

Thanh bình - Ảnh: Dương Quang Hải

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 1999)

 

Qua sông - Ảnh: Đinh Mạnh Tài

(Giải C - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ IV, 2006 - 2010)

 

 

Bạn tâm giao - Ảnh: Đinh Mạnh Tài

(Giải Khuyến khích - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ IV, 2011 - 2015)

 

Nhịp điệu công trình - Ảnh: Đinh Văn Cường

(Giải C - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ IV, 2011 - 2015)

 

Ngõ quê - Ảnh: Đinh Văn Cường

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2010)

 

Ánh sáng về bản - Ảnh: Đinh Văn Cường

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2010)

 

Chiều quê thanh bình - Ảnh: Đinh Văn Cường

(Cuộc thi và Triển lãm "Việt Nam đất nước con người", năm 2014)

 

Mùa cấy - Ảnh: Hoàng Dương

(Giải B - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ IV, 2011 - 2015)

 

 (Nhóm 3 tác phẩm: Giải Khuyến khích - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ II, 2000 - 2005)

Trên đường phố - Ảnh: Hoàng Dương

 

Chiều về - Ảnh: Hoàng Dương

 

 

Đưởng về - Ảnh: Hoàng Dương

 

Tuần tra biên giới - Ảnh: Hoàng Dương

(Huy chương Vàng - Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2015)

 

Lối về- Ảnh: Hoàng Dương

(Huy chương Đồng - Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2012)

 

Khâm phục - Ảnh: Hoàng Dương

(Huy chương Đồng - Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2010)

 

Đón dâu - Ảnh: Hoàng Dương

(Giải Khuyến khích - Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2005)

 

Gái đồng chiêm - Ảnh: Hoàng Tác

(Giải A - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ I, 1995 - 2000)

 

Bức tranh quê - Ảnh: Hoàng Tác

(Loại B - Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc, năm 2002)

 

 

Mưa bất chợt- Ảnh: Mai Ngọc Hải

(Giải Khuyến khích - Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 1998)

 

Chiều trên đê - Ảnh: Mai Ngọc Hải

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2009)

 

Em yêu hòa bình - Ảnh: Nguyễn Như Hảo

(Giải Nhất - Cuộc thi ảnh nghệ thuật Hà Nội, năm 2011)

 

Đôi mắt - Ảnh: Nguyễn Như Hảo

(Triển lãm cuộc thi ảnh "1000 năm Thăng Long - Hà Nội", năm 2010)

 

Đồng lúa vàng - Ảnh: Nguyễn Như Hảo

(Triển lãm cuộc thi ảnh "1000 năm Thăng Long - Hà Nội", năm 2010)

 

Nắng hè - Ảnh: Nguyễn Như Hảo

(Triển lãm cuộc thi ảnh "1000 năm Thăng Long - Hà Nội", năm 2010)

 

 

Vui bên bà - Ảnh: Nguyễn Tạ Vĩnh Hà

(Giải Khuyến khích - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ IV, 2011 - 2015;

Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2011)

 

Dỗ em - Ảnh: Nguyễn Tạ Vĩnh Hà

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2009)

 

Chuốt gốm - Ảnh: Nguyễn Tạ Vĩnh Hà

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2014)

 

Ghi dấu khoảnh khắc - Ảnh: Nguyễn Tạ Vĩnh Hà

(Tặng thưởng cuộc thi ảnh "Khoảnh khắc ngày thơ" của Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc, năm 2015)

 

Đồng Ích ngày mùa - Ảnh: Nguyễn Thị Hải Hà

(Giải Nhì - Cuộc thi ảnh "Xây dựng nông thôn mới Vĩnh Phúc", năm 2013)

 

Góc quê - Ảnh: Nguyễn Thị Hải Hà

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2016)

 

Bộ ảnh "Biển đảo Việt Nam" - Ảnh: Nguyễn Thị Hải Hà

(Giải Nhì - Cuộc thi ảnh "Biên giới biển đảo Việt Nam", năm 2013)

 

 

 

 

 

 

Cổ vũ - Ảnh: Thái Sinh

(Huy chương Bạc - Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2013)

 

Tình đồng đội - Ảnh: Thái Sinh

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2014)

 

Hoàng hôn sông Kỳ Cùng - Ảnh: Thái Sinh

(Giải Nhất - Cuộc thi ảnh Marathon với chủ đề "Đất và người Xứ Lạng", năm 2014)

 

Thiếu nữ Dao - Ảnh: Thái Sinh

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2015)

 

Đi giữa biển vàng - Ảnh: Trần Tuấn

(Giải B - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ I, 1995 - 2000;

Huy chương Bạc - Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2014)

 

Con đường sau ưa - Ảnh: Trần Tuấn

(Giải C - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ IV, 2011 - 2015)

 

Giải lao - Ảnh: Trần Tuấn

(Giải C - Cuộc thi ảnh nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc, năm 1997)

 

Nắng mới vùng rau - Ảnh: Trần Tuấn

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật toàn quốc, năm 2004)

 

Huấn luyện chiến sĩ nữ - Ảnh: Trần Tuấn

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật toàn quốc, năm 1999)

 

Mùa về trên đất Phong Châu - Ảnh: Trần Tuấn

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2000)

 

Tương trợ- Ảnh: Trần Xuân Công

(Huy chương Đồng - Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2009)

 

Tương trợ- Ảnh: Trần Xuân Công

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 1999)

 

Bạn cùng học - Ảnh: Trọng Khanh

(Huy chương Đồng - Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2013;

Giải Khuyến khích - Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc, năm 2013)

 

Cho kịp thời vụ - Ảnh: Trọng Khanh

(Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc , năm 2014)

 

Mẻ bê tông cuối ngày - Ảnh: Văn Vượng

(Giải C - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ IV, 2011 - 2015)

 

Truyền nghề - Ảnh: Văn Vượng

(Giải Khuyến khích - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ I, 1995 - 2000)

 

Nét thời gian - Ảnh: Văn Vượng

(Giải C - Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, năm 2014)

 

Giúp dân vượt lũ - Ảnh: Văn Vượng

(Giải Khuyến khích - Liên hoan ảnh Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2016)

 

Nhóm 2 tác phẩm - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ II, 2000 - 2005 

Bảng đen ngày chủ nhật - Ảnh: Việt Hùng

 

Góc quê - Ảnh: Việt Hùng

 

Hội Chải Sông Lô - Ảnh: Việt Hùng

(Giải Khuyến khích - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ IV, 2011 - 2015)

 

Nắng sớm - Ảnh: Việt Hùng

(Giải Khuyến khích - Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2004)

 

Niềm vui ngày mùa - Ảnh: Việt Hùng

(Giải Khuyến khích - Triển lãm "Những gương mặt Việt Nam", năm 1999)

 

Nốt nhạc mùa xuân - Ảnh: Việt Hùng

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2014)

 

Đi trên nền thóc - Ảnh: Võ Huy Cát

(Giải A - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ I, 1995 - 2000)

 

Đường nét công trình - Ảnh: Võ Huy Cát

(Giải A - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ III, 2006 - 2010;

Huy chương Bạc - Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2006)

 

Chiều xanh - Ảnh: Võ Huy Cát

(Huy chương Bạc - Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2001)

 

Được mùa - Ảnh: Võ Huy Cát

(Giải Khuyến khích - Triển lãm ảnh "Nhiếp ảnh Việt Nam" lần thứ nhất, năm 2000)

 

Họa sĩ Lưu Công Nhân - Ảnh: Võ Huy Cát

(Giải Khuyến khích - Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc, năm 2003)

 

 

Thảm cỏ Tam Đảo - Ảnh: Võ Huy Cát

(Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc, năm 2006)

 

Giữ lại màu xanh - Ảnh: Vũ Đức Huy

(Giải Khuyến khích - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ II, 2000 - 2005) 

Giải Nhất - Cuộc thi ảnh ASEAN cấp quốc gia, năm 2004)

 

Diễn tập phòng cháy rừng - Ảnh: Vũ Đức Huy

(Giải Khuyến khích - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ IV, 2011 - 2015) 

Giải Nhất - Cuộc thi ảnh "Rừng Việt Nam", năm 2011) 

 

Làm đường giao thông nội đồng - Ảnh: Vũ Đức Huy

(Giải Khuyến khích - Cuộc thi ảnh "Xây dựng nông thôn mới Vĩnh Phúc", năm 2013)

 

Nắng sớm trên La Pán Tẩn - Ảnh: Vũ Đức Trường

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2015)

 

Nhóm 4 tác phẩm: Giải B - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ II, 2000 - 2005

Đôi mắt - Ảnh: Vũ Hải

 

Chiều trung du - Ảnh: Vũ Hải

(Huy chương Bạc - Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2002)

 

 

Quyết thắng - Ảnh: Vũ Hải

(Huy chương Vàng - Cuộc thi ảnh quốc tế tại Áo, năm 2004)

 

Đồng làng - Ảnh: Vũ Hải

 

Làm đường giao thông nông thôn - Ảnh: Vũ Hải

(Giải B - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ IV, 2011 - 2015)

 

Bộ ảnh "Quỹ đạo nhà nông"

(Giải B - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ III, 2006 - 2010;

Giải Nhất - Cuộc thi ảnh toàn quốc "Việt Nam ngày nay", năm 2006;

Giải C - Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc, năm 2006)

 

 

 

 

 

Được mùa - Ảnh: Vũ Hải

(Huy chương Đồng - Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2015)

 

Làm nhà bằng tường đất nện - Ảnh: Vũ Hải

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2015;

Triển lãm cuộc thi ảnh "Du lịch Việt Nam", năm 2016)

 

Lễ hội Tây Thiên - Ảnh: Vũ Thị Hương Xuân

(Giải Khuyến khích  - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ III, 2006 - 2010)

 

Mùa vàng trên quê tôi - Ảnh: Vũ Thị Hương Xuân

(Giải Khuyến khích  - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ IV, 2011 - 2015)

 

Đường đến trường - Ảnh: Vũ Thị Hương Xuân

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2014)

 

Chia nguồn nước sạch - Ảnh: Vũ Thị Hương Xuân

 

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2014)

 

Nhà tường trình ở Hà Giang - Ảnh: Vũ Thị Hương Xuân

 

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2014)

 

Giống lúa mới - Ảnh: Vũ Tố Hảo

(Giải C - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ III, 2006 - 2010)

 

Cánh đồng làng - Ảnh: Vũ Tố Hảo

(Giải Khuyến khích - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ IV, 2011 - 2015)

 

Mùa vàng - Ảnh: Vũ Tố Hảo

(Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc, năm 2015)

 

Làng nghề - Ảnh: Xuân Hậu

(Giải B - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ IV, 2011 - 2015)

 

Nhóm 4 tác phẩm: Giải C - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ II, 2000 - 2005

Ngày mùa niềm vui - Ảnh: Xuân Hậu

 

Số phận - Ảnh: Xuân Hậu

 

Chung sức - Ảnh: Xuân Hậu

 

Mưa đầu mùa - Ảnh: Xuân Hậu

 

 

Bắt hến - Ảnh: Xuân Hậu

(Giải Khuyến khích - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ II, 2006 - 2010)

 

Nét mới quê tôi - Ảnh: Xuân Hậu

(Giải Nhất - Cuộc thi ảnh "Xây dựng nông thôn mới Vĩnh Phúc", năm 2013)

 

Nét mới bản em - Ảnh: Xuân Hậu

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2012)

 

Khởi dòng - Ảnh: Xuân Hậu

(Cuộc thi ảnh nghệ thuật Hà Nội, năm 2004)

 

Bộ ảnh: "Làng nghề dệt lụa"

(Giải Nhì - Cuộc thi ảnh "Nhịp đời và doanh nhân", năm 2004)

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Vũ Hương Xuân