TẬP TRUNG XÂY DỰNG CON NGƯỜI VỀ ĐẠO ĐỨC, NHÂN CÁCH, LỐI SỐNG, TRÍ TUỆ VÀ NĂNG LỰC LÀM VIỆC!
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Nhiếp ảnh Vĩnh Phúc - Tuyển tập tác phẩm đoạt Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 1995 - 2015

(Ngày đăng: 12/01/2018, số lượt xem: 77)

 

 

 

 

 * (Nhóm 3 tác phẩm: Giải B - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ II, 2000 - 2005) 

 

Nắng mưa mùa gạt - Ảnh: Bình Minh

 

Quỹ đạo nhà nông - Ảnh: BÌnh Minh

 

Ra sông - Ảnh: Bình Minh

 

 

 

Hội kéo song Hương Canh - Ảnh: Bình Minh 

(Giải B - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ IV, 2011 - 2015)

 

 

Bến chiều - Ảnh: Bình Minh 

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2011)

 

 

Thiếu nữ dân tộc Lự - Ảnh: Bình Minh 

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2007)

 

 

Những người lính Trường Sơn hôm nay - Ảnh: Chu Phúc

(Giải B - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ IV, 2006 - 2010)

 

Trẻ em vùng cao - Ảnh: Chu Phúc

(Loại B - Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc, năm 2011

Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ VI tại Việt Nam, năm 2011)

 

 

Bình Minh - Ảnh: Chu Phúc

(Triển lãm Quốc tế tại Cộng hòa Séc, năm 2016)

 

Hội vật cầu nước - Ảnh: Chu Phúc

(Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ VII tại Việt Nam, năm 2013)

 

Báu vật của làng quê - Ảnh: Chu Phúc

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2011)

 

Trái tim nhà máy thủy điện Huội Quảng - Ảnh: Chu Phúc

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2015)

 

Bình Minh - Ảnh: Chu Phúc

(Triển lãm Quốc tế tại Cộng hòa Séc, năm 2016)

 

 Học chữ ở làng - Ảnh: Duy Thanh

(Huy chương Đồng -  Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2011)

 

 Bến quê - Ảnh: Duy Thanh

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2009)

 

 Bến quê sông - Ảnh: Duy Thanh

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2012)

 

Thanh bình - Ảnh: Dương Quang Hải

(Giải Khuyến khích - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ IV, 1995 - 2000)

 

Thanh bình - Ảnh: Dương Quang Hải

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 1999)

 

Qua sông - Ảnh: Đinh Mạnh Tài

(Giải C - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ IV, 2006 - 2010)

 

 

Bạn tâm giao - Ảnh: Đinh Mạnh Tài

(Giải Khuyến khích - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ IV, 2011 - 2015)

 

Nhịp điệu công trình - Ảnh: Đinh Văn Cường

(Giải C - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ IV, 2011 - 2015)

 

Ngõ quê - Ảnh: Đinh Văn Cường

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2010)

 

Ánh sáng về bản - Ảnh: Đinh Văn Cường

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2010)

 

Chiều quê thanh bình - Ảnh: Đinh Văn Cường

(Cuộc thi và Triển lãm "Việt Nam đất nước con người", năm 2014)

 

Mùa cấy - Ảnh: Hoàng Dương

(Giải B - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ IV, 2011 - 2015)

 

 (Nhóm 3 tác phẩm: Giải Khuyến khích - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ II, 2000 - 2005)

Trên đường phố - Ảnh: Hoàng Dương

 

Chiều về - Ảnh: Hoàng Dương

 

 

Đưởng về - Ảnh: Hoàng Dương

 

Tuần tra biên giới - Ảnh: Hoàng Dương

(Huy chương Vàng - Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2015)

 

Lối về- Ảnh: Hoàng Dương

(Huy chương Đồng - Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2012)

 

Khâm phục - Ảnh: Hoàng Dương

(Huy chương Đồng - Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2010)

 

Đón dâu - Ảnh: Hoàng Dương

(Giải Khuyến khích - Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2005)

 

Gái đồng chiêm - Ảnh: Hoàng Tác

(Giải A - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ I, 1995 - 2000)

 

Bức tranh quê - Ảnh: Hoàng Tác

(Loại B - Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc, năm 2002)

 

 

Mưa bất chợt- Ảnh: Mai Ngọc Hải

(Giải Khuyến khích - Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 1998)

 

Chiều trên đê - Ảnh: Mai Ngọc Hải

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2009)

 

Em yêu hòa bình - Ảnh: Nguyễn Như Hảo

(Giải Nhất - Cuộc thi ảnh nghệ thuật Hà Nội, năm 2011)

 

Đôi mắt - Ảnh: Nguyễn Như Hảo

(Triển lãm cuộc thi ảnh "1000 năm Thăng Long - Hà Nội", năm 2010)

 

Đồng lúa vàng - Ảnh: Nguyễn Như Hảo

(Triển lãm cuộc thi ảnh "1000 năm Thăng Long - Hà Nội", năm 2010)

 

Nắng hè - Ảnh: Nguyễn Như Hảo

(Triển lãm cuộc thi ảnh "1000 năm Thăng Long - Hà Nội", năm 2010)

 

 

Vui bên bà - Ảnh: Nguyễn Tạ Vĩnh Hà

(Giải Khuyến khích - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ IV, 2011 - 2015;

Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2011)

 

Dỗ em - Ảnh: Nguyễn Tạ Vĩnh Hà

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2009)

 

Chuốt gốm - Ảnh: Nguyễn Tạ Vĩnh Hà

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2014)

 

Ghi dấu khoảnh khắc - Ảnh: Nguyễn Tạ Vĩnh Hà

(Tặng thưởng cuộc thi ảnh "Khoảnh khắc ngày thơ" của Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc, năm 2015)

 

Đồng Ích ngày mùa - Ảnh: Nguyễn Thị Hải Hà

(Giải Nhì - Cuộc thi ảnh "Xây dựng nông thôn mới Vĩnh Phúc", năm 2013)

 

Góc quê - Ảnh: Nguyễn Thị Hải Hà

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2016)

 

Bộ ảnh "Biển đảo Việt Nam" - Ảnh: Nguyễn Thị Hải Hà

(Giải Nhì - Cuộc thi ảnh "Biên giới biển đảo Việt Nam", năm 2013)

 

 

 

 

 

 

Cổ vũ - Ảnh: Thái Sinh

(Huy chương Bạc - Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2013)

 

Tình đồng đội - Ảnh: Thái Sinh

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2014)

 

Hoàng hôn sông Kỳ Cùng - Ảnh: Thái Sinh

(Giải Nhất - Cuộc thi ảnh Marathon với chủ đề "Đất và người Xứ Lạng", năm 2014)

 

Thiếu nữ Dao - Ảnh: Thái Sinh

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2015)

 

Đi giữa biển vàng - Ảnh: Trần Tuấn

(Giải B - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ I, 1995 - 2000;

Huy chương Bạc - Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2014)

 

Con đường sau ưa - Ảnh: Trần Tuấn

(Giải C - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ IV, 2011 - 2015)

 

Giải lao - Ảnh: Trần Tuấn

(Giải C - Cuộc thi ảnh nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc, năm 1997)

 

Nắng mới vùng rau - Ảnh: Trần Tuấn

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật toàn quốc, năm 2004)

 

Huấn luyện chiến sĩ nữ - Ảnh: Trần Tuấn

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật toàn quốc, năm 1999)

 

Mùa về trên đất Phong Châu - Ảnh: Trần Tuấn

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2000)

 

Tương trợ- Ảnh: Trần Xuân Công

(Huy chương Đồng - Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2009)

 

Tương trợ- Ảnh: Trần Xuân Công

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 1999)

 

Bạn cùng học - Ảnh: Trọng Khanh

(Huy chương Đồng - Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2013;

Giải Khuyến khích - Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc, năm 2013)

 

Cho kịp thời vụ - Ảnh: Trọng Khanh

(Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc , năm 2014)

 

Mẻ bê tông cuối ngày - Ảnh: Văn Vượng

(Giải C - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ IV, 2011 - 2015)

 

Truyền nghề - Ảnh: Văn Vượng

(Giải Khuyến khích - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ I, 1995 - 2000)

 

Nét thời gian - Ảnh: Văn Vượng

(Giải C - Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, năm 2014)

 

Giúp dân vượt lũ - Ảnh: Văn Vượng

(Giải Khuyến khích - Liên hoan ảnh Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2016)

 

Nhóm 2 tác phẩm - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ II, 2000 - 2005 

Bảng đen ngày chủ nhật - Ảnh: Việt Hùng

 

Góc quê - Ảnh: Việt Hùng

 

Hội Chải Sông Lô - Ảnh: Việt Hùng

(Giải Khuyến khích - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ IV, 2011 - 2015)

 

Nắng sớm - Ảnh: Việt Hùng

(Giải Khuyến khích - Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2004)

 

Niềm vui ngày mùa - Ảnh: Việt Hùng

(Giải Khuyến khích - Triển lãm "Những gương mặt Việt Nam", năm 1999)

 

Nốt nhạc mùa xuân - Ảnh: Việt Hùng

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2014)

 

Đi trên nền thóc - Ảnh: Võ Huy Cát

(Giải A - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ I, 1995 - 2000)

 

Đường nét công trình - Ảnh: Võ Huy Cát

(Giải A - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ III, 2006 - 2010;

Huy chương Bạc - Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2006)

 

Chiều xanh - Ảnh: Võ Huy Cát

(Huy chương Bạc - Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2001)

 

Được mùa - Ảnh: Võ Huy Cát

(Giải Khuyến khích - Triển lãm ảnh "Nhiếp ảnh Việt Nam" lần thứ nhất, năm 2000)

 

Họa sĩ Lưu Công Nhân - Ảnh: Võ Huy Cát

(Giải Khuyến khích - Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc, năm 2003)

 

 

Thảm cỏ Tam Đảo - Ảnh: Võ Huy Cát

(Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc, năm 2006)

 

Giữ lại màu xanh - Ảnh: Vũ Đức Huy

(Giải Khuyến khích - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ II, 2000 - 2005) 

Giải Nhất - Cuộc thi ảnh ASEAN cấp quốc gia, năm 2004)

 

Diễn tập phòng cháy rừng - Ảnh: Vũ Đức Huy

(Giải Khuyến khích - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ IV, 2011 - 2015) 

Giải Nhất - Cuộc thi ảnh "Rừng Việt Nam", năm 2011) 

 

Làm đường giao thông nội đồng - Ảnh: Vũ Đức Huy

(Giải Khuyến khích - Cuộc thi ảnh "Xây dựng nông thôn mới Vĩnh Phúc", năm 2013)

 

Nắng sớm trên La Pán Tẩn - Ảnh: Vũ Đức Trường

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2015)

 

Nhóm 4 tác phẩm: Giải B - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ II, 2000 - 2005

Đôi mắt - Ảnh: Vũ Hải

 

Chiều trung du - Ảnh: Vũ Hải

(Huy chương Bạc - Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2002)

 

 

Quyết thắng - Ảnh: Vũ Hải

(Huy chương Vàng - Cuộc thi ảnh quốc tế tại Áo, năm 2004)

 

Đồng làng - Ảnh: Vũ Hải

 

Làm đường giao thông nông thôn - Ảnh: Vũ Hải

(Giải B - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ IV, 2011 - 2015)

 

Bộ ảnh "Quỹ đạo nhà nông"

(Giải B - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ III, 2006 - 2010;

Giải Nhất - Cuộc thi ảnh toàn quốc "Việt Nam ngày nay", năm 2006;

Giải C - Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc, năm 2006)

 

 

 

 

 

Được mùa - Ảnh: Vũ Hải

(Huy chương Đồng - Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2015)

 

Làm nhà bằng tường đất nện - Ảnh: Vũ Hải

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2015;

Triển lãm cuộc thi ảnh "Du lịch Việt Nam", năm 2016)

 

Lễ hội Tây Thiên - Ảnh: Vũ Thị Hương Xuân

(Giải Khuyến khích  - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ III, 2006 - 2010)

 

Mùa vàng trên quê tôi - Ảnh: Vũ Thị Hương Xuân

(Giải Khuyến khích  - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ IV, 2011 - 2015)

 

Đường đến trường - Ảnh: Vũ Thị Hương Xuân

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2014)

 

Chia nguồn nước sạch - Ảnh: Vũ Thị Hương Xuân

 

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2014)

 

Nhà tường trình ở Hà Giang - Ảnh: Vũ Thị Hương Xuân

 

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2014)

 

Giống lúa mới - Ảnh: Vũ Tố Hảo

(Giải C - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ III, 2006 - 2010)

 

Cánh đồng làng - Ảnh: Vũ Tố Hảo

(Giải Khuyến khích - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ IV, 2011 - 2015)

 

Mùa vàng - Ảnh: Vũ Tố Hảo

(Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc, năm 2015)

 

Làng nghề - Ảnh: Xuân Hậu

(Giải B - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ IV, 2011 - 2015)

 

Nhóm 4 tác phẩm: Giải C - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ II, 2000 - 2005

Ngày mùa niềm vui - Ảnh: Xuân Hậu

 

Số phận - Ảnh: Xuân Hậu

 

Chung sức - Ảnh: Xuân Hậu

 

Mưa đầu mùa - Ảnh: Xuân Hậu

 

 

Bắt hến - Ảnh: Xuân Hậu

(Giải Khuyến khích - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ II, 2006 - 2010)

 

Nét mới quê tôi - Ảnh: Xuân Hậu

(Giải Nhất - Cuộc thi ảnh "Xây dựng nông thôn mới Vĩnh Phúc", năm 2013)

 

Nét mới bản em - Ảnh: Xuân Hậu

(Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2012)

 

Khởi dòng - Ảnh: Xuân Hậu

(Cuộc thi ảnh nghệ thuật Hà Nội, năm 2004)

 

Bộ ảnh: "Làng nghề dệt lụa"

(Giải Nhì - Cuộc thi ảnh "Nhịp đời và doanh nhân", năm 2004)

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Vũ Hương Xuân