CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA!
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Trong những khuôn hình cũ (17/10/2017)

Đọc Tự thanh 3 của Hải Thanh, Nxb Quân đội Nhân dân, 2017

Có "Một đêm sen" trong tâm hồn (17/10/2017)

Mấy cảm nhận sau khi đọc tập Tản văn “Nhà sau lưng phố” của Hải Thanh

Đặc sắc không gian văn hóa hội Rưng (17/10/2017)

Xã Tứ Trưng (kẻ Rưng xưa) được ghép từ bốn làng có tên “Trưng” là: Thế Trưng, Văn Trưng, Vĩnh Trưng và làng Bảo Trưng. Tứ Trưng có đầm Rưng, chợ Rưng và một danh tướng kẻ Rưng được lập thờ (Đền Đức Ông), nơi còn lưu giữ rất nhiều các di vật lịch sử quý giá.
Hải Thanh - Thuyền đi đâu biết mình sông vơi đầy

Hải Thanh - Thuyền đi đâu biết mình sông vơi đầy (27/09/2017)

Tôi gặp Hải Thanh đúng một lần, vào dịp Trại sáng tác Lí luận phê bình của Tạp chí Văn nghệ quân đội tổ chức tại Đại Lải - Vĩnh Phúc, tháng 5/2017. Người đâu mà, dáng thì gầy guộc, giọng thì lào phào, uống với nhau chưa được dăm vò đã say nghiêng ngả. Trưa Vĩnh Yên đâm chênh chao, hẫng một cái đến hụt cả người. Rượu cứ chiêu mãi vào, lão mà say kềnh ra, với cái tạng ăn nói ấy không khéo thất thố với anh em văn nghệ sĩ. Ấy là tôi cứ lo xa vậy!
#