LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần trước
Tuần thứ 51 năm 2018
(Tuần từ 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Chủ trì Người tham dự Ghi chú
Thứ hai
17/12/2018
Thứ ba
18/12/2018
Thứ tư
19/12/2018
Thứ năm
20/12/2018
Thứ sáu
21/12/2018
Thứ bảy
22/12/2018
Chủ nhật
23/12/2018