LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần trước
Tuần thứ 39 năm 2018
(Tuần từ 24/09/2018 đến ngày 30/09/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Chủ trì Người tham dự Ghi chú
Thứ hai
24/09/2018
Thứ ba
25/09/2018
Thứ tư
26/09/2018
Thứ năm
27/09/2018
Thứ sáu
28/09/2018
Thứ bảy
29/09/2018
Chủ nhật
30/09/2018